Jak wyznaczyć środek ciężkości figury płaskiej ?

Środek ciężkości koła, trójkąta równobocznego, kwadratu można wyznaczyć dość prosto. Czasami środek ciężkości innej regularnej figury można wyznaczyć stosując powszechnie dostępne wzory matematyczne. A co zrobić gdy wzór matematyczny nie istnieje albo co gorsze figura płaska ma całkiem nieregularny kształt? Z tej porady dowiesz się jak wyznaczyć środek ciężkości dowolnej figury płaskiej.

  • karton, sklejka, płyta, coś z czego można wyciąć figurę płaską.
  • ołówek
  • linka lub cienka mocna nić
1

Postaraj się o kawałek cienkiej linki lub mocnej nici i przymocuj ją tak, aby swobodnie zwisała w dół.


2

Przygotuj figurę płaską (możesz ją wyciąć z grubego kartonu, płyty pilśniowej lub cienkiej sklejki). Na rysunku tą figurą jest czworokąt o nieregularnych kształtach.


3

Przymocuj twoją figurę płaską do zwisającej linki lub nici. Miejsce przymocowania może być dowolne. Ważne aby linka lub nić "przecinała" figurę przez całą jej długość i wychodziła na zewnątrz figury.


4

Nanieś na figurę płaską ołówkiem linię, którą została wyznaczona przez zwisającą linkę. Na lewym rysunku przedstawiona jest ta sytuacja. Zwisająca nić przechodzi przez punkty X oraz A. Punkt X jest punktem zaczepienia nici (linki) do figury płaskiej nieregularnej (czworokąt). Punkt A to punkt przecięcia swobodnie zwisającej nici z krawędzią figury płaskiej. Zatem ołówkiem należy narysować linię przechodzącą przez punkty X oraz A.


5

Teraz odczep nitkę i zamocuj ją ponownie w innym miejscu figury płaskiej. Dobrze jest aby nowowyznaczony punkt zaczepienia leżał tym razem jak najdalej od narysowanej wcześniej ołówkiem linii XA. Sytuacja ta jest przedstawiona na rysunku po prawej stronie.


6

Teraz figura płaska jest przymocowana do nici w punkcie Y. Punkt B to punkt przecięcia swobodnie zwisającej nici z krawędzią figury płaskiej. Zatem ołówkiem należy narysować linię przechodzącą przez punkty Y oraz B. Punkt przecięcia linii XA oraz YB to środek ciężkości figury płaskiej. Na rysunku oznaczony jest literą S.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 21.05.2011

Komentarze