Jak obliczyć pole i obwód deltoidu?

Deltoid to figura geometryczna przypominająca kształtem... latawiec. Z tej porady dowiesz się jak obliczyć pole powierzchni i obwód deltoidu.

1

Deltoid to czworokąt, którego boki są parami równe.


2

W deltoidzie przekątne są do siebie prostopadłe i jedna z nich połowi drugą.


3

Obwód deltoidu równa się sumie długości jego boków O = a + b + c + d, a ponieważ boki są parami równe
(a = b, c = d) stąd obwód deltoidu możemy ująć jako O = 2a + 2c = 2(a + c).


4

Pole powierzchni deltoidu równa się połowie iloczynu długości jego przekątnych. Jeżeli przekątne deltoidu oznaszymy jako p i q to pole powierzchni deltoidu będzie równe:
S = p x q / 2


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 31.03.2011

Komentarze