Jak zarabiać na giełdzie - part 3?

Giełda dla jednych kojarzy się z miejscem, gdzie można łatwo dorobić się bogactwa, dla drugich ze zwykłym hazardem. Prawda jest po środku, a kluczową sprawą jest urealnianie pierwszego znaczenia i minimalizowanie wpływu czynników zewnętrznych bądź pochodzących od dużych graczy. W tej części opiszę jak stosować fale Elliotta oraz zniesienia Fibonacciego dla analizy trendu oraz potencjalnego zysku. W poprzednich częściach opisałem zlecenia STOP LOSS, TAKE PROFIT, omówiłem bilans ryzyka i podstawowe pojęcia, zrobiłem też spis biur maklerskich.

1

Fale Elliotta - teoria dzieląca każdy cykl na 8 fal. Jak popatrzymy na rysunek widzimy, iż fale 1, 3 i 5 to fale wzrostowe, a 2 i 4 to fale korekcyjne w trendzie wzrostowym (który to jest tworzony przez fale od 1 do 5). Gdy piata fale wygaśnie następuje trend spadkowy składający się z trzech fal (a,b,c), gdzie fala B jest falą korekcyjną.


2

Struktury te mogą się w sobie zawierać, co przedstawia następna rycina. Widzimy na niej, że fale 3 i 4 można przedstawić jako 8 fal Elliotta. To samo z dwoma spadkowymi A i B.

Struktury te możemy dzielić na coraz mniejsze w zależności od przyjętego wymiaru czasowego.


3

Kolejną ciekawą rzeczą dotyczącą fal Elliotta jest to, że zmiana fal często następuje na wysokościach zniesień Fibonacciego.

Wartości stosowane w ponad 95% przypadków (dane za Harvard Business Reviev):
23,6%
38,2%
50,0%
61,8%
78,6%
161,8%
261,8%
423,6%


4

Co nam to daje?

Jeżeli mamy akcję, której kurs wzrósł o 10zł, a następnie spadł o 2,4zł i na tym poziomie następuje konsolidacja - istnieje duże prawdopodobieństwo, że zatrzymało się na zniesieniu fibonacciego (fala spadkowa stanowi ~23,6% fali wzrostowej) i możemy oczekiwać odbicia.

To samo z pozostałymi wartościami.


5

Oczywiście, nie ma metody pozwalającej na zarabianie w każdym momencie. Nie ma też idealnej metody na zarabianie na giełdzie. Można zastosować 50 różnych wskaźników i stracić większość pieniędzy. Jednak z powodu bardzo powszechnego stosowania fal Eliotta, ich skuteczność jest dość wysoka.

Życzę powodzenia!


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Nie zapewniam zysków i nie ponoszę odpowiedzialności za straty. Proszę to uszanować.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 21.07.2010

Komentarze

Tutaj to już się całkiem pogubiłam.

Ostatnio zmieniony: 2013-02-17 14:21:59