Jak wykorzystać prawa przemienności i łączności dodawania/mnożenia?

Z tej porady dowiesz się jak wykorzystać prawo przemiennośći i łączności zarówno dodawania jak i mnożenia.

1
źródło: flickr.com, autor: Aunt Owwee źródło: flickr.com, autor: Aunt Owwee

Prawo przemienności dodawania mówi nam, że jeśli przeprowadzimy dodawanie a + b to wynik się nie zmieni jeśli przeprowadzimy dodawanie b + a. Możemy to zapisać a + b = b + a.

Podobnie jest z mnożeniem. Prawo przemienności mnożenia mówi nam, że jeśli przeprowadzimy mnożenie
a x b to wynik się nie zmieni jeśli przeprowadzimy mnożenie b x a. Możemy to zapisać a x b = b x a.

Dla większości dorosłych ludzi prawa przemienności dodawania i mnożenia są prawami oczywistymi. Jednak można wykorzystać te prawa w sposób praktyczny przy nauce tabliczki mnożenia i dodawania przez dzieci. Często dziecko ucząc się tabliczki mnożenia nie pamięta ile jest 3 x 9 choć pamięta ile jest 9 x 3. Warto uświadomić dziecku na początku nauki tabliczki mnożenia, istnienie tej zależności co uczyni naukę bardziej efektywną. Podobnie z dodawaniem.


2

Prawo łączności dodawania mówi nam, że jeśli mamy dodać wiele liczb (składników) to suma (wynik dodawania) nie zmieni się bez względu na kolejność dodawania tych liczb. Prawo łączności dodawania dla trzech liczb możemy zapisać tak:

( a + b ) + c = a + ( b + c )

Prawo łączności dodawania można wykorzystać w sposób praktyczny w sytuacji, gdy musimy dodawać kilka liczb w pamięci.

Przykład:

379 + 999 + 9001

Łatwiej w pamięci wykonać dodawanie 9001 + 999 ponieważ od razu widać, że wynik to 10000. Dodanie w pamięci 379 do 10000 jest banalnie proste.

Dodawanie najpierw 379 do 999 a następnie do otrzymanego wyniku 9001 wymaga nieco większego wysiłku umysłowego. Warto pamiętać, że czasami w prosty sposób można sobie ułatwić życie.


3

Prawo łączności mnożenia mówi nam, że jeśli mamy pomnożyć wiele liczb (czynników) to iloczyn (wynik mnożenia) nie zmieni się bez względu na kolejność mnożenia tych liczb. Prawo łączności mnożenia dla trzech liczb możemy zapisać tak:

( a x b ) x c = a x ( b x c )

Prawo łączności mnożenia można wykorzystać w sposób praktyczny w sytuacji, gdy musimy mnożyć kilka liczb w pamięci.

Przykład:

70 x 12 x 50
Łatwiej w pamięci wykonać mnożenie 12 x 50 ponieważ od razu widać, że wynik to 600 (mnożymy 12 x 5 i dopisujemy zero). Mnożenie w pamięci 600 x 70 jest banalnie proste. (Mnożymy 6 x 7 = 42 i dopisujemy trzy zera)

Mnożenie najpierw 70 x 12 a następnie mnożenie otrzymanego wyniku przez 50 wymaga nieco większego wysiłku umysłowego. Warto pamiętać, że również przy mnożeniu można sobie ułatwić życie.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.05.2011

Komentarze