Jak obliczyć przyszłą wartość lokaty?

Niejeden z nas oszczędza pieniądze, wkładając je na oprocentowaną lokatę czy rachunek oszczędnościowy. Oto dwa wzory, które pozwolą samemu obliczyć, ile pieniędzy otrzymamy z włożonego kapitału po pewnym czasie. Objaśnienia: FV - wartość przyszła (tyle otrzymamy), PV - wartość obecna (tyle wkładamy), r - stopa procentowa (oprocentowanie lokaty czy rachunku oszczędnościowego), n - liczba okresów (dni, miesięcy, lat - w zależności od częstotliwości kapitalizacji).

  • kalkulator
1

FV=PV*(1+ n*r) - wartość przyszła przy odsetkach prostych, czyli liczonych tylko od kapitału początkowego.

Przykład:
Wkładamy na lokatę 1000 zł na 3 lata w skali 6% rocznie.
Podstawiamy do wzoru FV=1000*(1+3*0,06)=1000*1,18=1180 zł.
Każdego roku odsetki wynoszą 60 zł, co po 3 latach da nam zarobić 180 zł brutto.
Odejmujemy podatek Belki (19%) i wychodzi zysk netto na poziomie 145,80 zł.


2

FV=PV*(1+r)^n - wartość przyszła przy odsetkach składanych (skapitalizowanych), liczonych w taki sposób, że do kwoty pierwotnej po okresach kapitalizacji doliczamy określone odsetki.

Przykład:
Wkładamy na lokatę 1000 zł na 3 lata w skali 6% rocznie z kapitalizacją roczną.
Podstawiamy do wzoru FV=1000*(1+0,06)^3=1000*1,191016=1191,02 zł.
Po pierwszym roku odsetki wyniosą 60 zł, po drugim 63,60 zł, a po trzecim 67,42 zł, co po 3 latach da nam zarobić 191,02 zł brutto.
Odejmujemy podatek Belki (19%) i wychodzi zysk netto na poziomie 154,73 zł.


3

Jak możemy zauważyć, odsetki składane są korzystniejsze dla nas niż odsetki proste przy takich samych pozostałych parametrach.
Również im częstsza kapitalizacja odsetek, tym większy zysk osiągamy przy takich samych pozostałych parametrach. A w niektórych przypadkach można nawet ominąć podatek Belki, tj. przy kapitalizacji dziennej podatek Belki nie jest potrącany od dziennych odsetek poniżej 50 gr. Ale o tym może osobna porada.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 19.09.2010

Komentarze