Jak działa procent składany?

W tej poradzie przedstawię działanie procentu składanego, rzeczy niezmiernie waznej dla każdego oszczędzającego. Jest to według mnie bardzo ważna zależność matematyczna, z której mało osób sobie zdaje sprawę. Procent składany jest bardzo pomocny przy inwestowaniu na giełdzie, pomagając określić strategię wzrostu dochodu.

1

Procent składany jest całkowicie różny od oprocentowania prostego. Przy oprocentowaniu składanym nie wystarczy ustalenie jedynie stopy procentowej, lecz należy ustalić długość okresu, po upływie którego następuje kapitalizacja odsetek. Jest to okres kapitalizacji.

Kapitalizacja odsetek jest to przekształcenie odsetek w kapitał. Przy oprocentowaniu prostym odsetki podlegają kapitalizacji dopiero po zakończeniu czasu oprocentowania ( nie ma znaczenia tutaj jego długość). Natomiast przy oprocentowaniu składanym kapitalizuje się je na koniec każdego okresu kapitalizacji. Można stąd wywnioskować, iż gdy czas oprocentowania jest wielokrotnie dłuższy od okresu kapitalizacji, to wówczas odsetki kapitalizowane są wielokrotnie. Najważniejszą cechą oprocentowania składanego jest wielokrotna kapitalizacja odsetek.


2

Warto podać tutaj przykład. Obliczmy wartość lokaty w wysokości 1000 zł zdeponowanej w banku na dwa lata przy oprocentowaniu 10% rocznie według:

a) oprocentowania prostego

b) oprocentowania składanego z kapitalizacją roczną odsetek

ad a) Bardzo prosto dochodzimy do wniosku, iż odsetki za okres dwóch lat w wypadku oprocentowania prostego wyniosą 20 zł ( oprocentowanie 10% w skali roku razy dwa). Łączna wartość lokaty na koniec okresu to 120 zł

ad b) Po pierwszym roku wartość lokaty wyniesie 110 zł w wypadku procentu składanego. Za drugi rok wartość odsetek będzie wynosić już 11 zł, ponieważ nastąpi kapitalizacja odsetek po pierwszym roku. ( 10% razy 110 zł). Zatem wartość lokaty w wypadku kapitalizacjo rocznej to 121 zł, czyli więcej o 1 zł niż w wypadku procentu prostego. Różnica ta wynika właśnie z tzw. odsetek od odsetek – 10 % razy 10 zł odsetek które były kapitalizowane.


3

Może być pomocne w konstruowaniu strategii gry na giełdzie. Przykładowo zakładamy, ze na każdej inwestycji realizujemy 10% zysku i bez względu na sytuację rynkową zamykamy swoją pozycję na rynku akcji. Przy następnej transakcji mamy do dyspozycji już kapitał oraz 10% zysku i znowu realizujemy transakcje z zyskiem 10%. jednak jest tutaj już kapitalizacja odsetek, co powoduje, że nasza efektywna stopa zwrotu ma wartość 21 % . Warto pamiętać o tzw. magii procentu składanego.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 17.08.2010

Komentarze

Bardzo przydatna porada dla początkujących inwestorów.