L4 – wszystkie najważniejsze informacje w pigułce

Pracownicy, którzy są nieobecni w pracy, muszą powiadomić pracodawcę o swojej nieobecności. Obowiązek ten nadal istnieje, nawet jeśli pracodawca automatycznie otrzymuje również elektroniczne zaświadczenie o zwolnieniu lekarskim. Zaświadczenia te niekoniecznie są doręczane pracodawcy od razu, a pracodawca nie ma obowiązku monitorowania ich. Dlatego, kiedy otrzymasz od lekarza L4, powiadom o tym niezwłocznie swojego pracodawcę.

1

Jaki obowiązek ciąży na pracowniku, jeśli jest na zwolnieniu lekarskim (L4)?

Jaki obowiązek ciąży na pracowniku, jeśli jest na zwolnieniu lekarskim (L4)?

Jak najszybciej zawiadomić pracodawcę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania (co powinno nastąpić niezwłocznie, nie później, niż w drugim dniu nieobecności w pracy).
Usprawiedliwić nieobecność poprzez przedstawienie pracodawcy zaświadczenia o zwolnieniu chorobowym tzw. L4 (co do zasady obowiązek ten jest obecnie realizowany poprzez automatyczne dostarczenie elektronicznego zaświadczenia e-ZLA).
Doręczenie elektronicznego zaświadczenia o zwolnieniu lekarskim, nie zwalnia pracownika z obowiązku powiadomienia pracodawcy o swojej nieobecności. Sam fakt otrzymania przez pracodawcę zaświadczenia o zwolnieniu chorobowym w formie elektronicznej nie oznacza, że ​​obowiązek zgłoszenia został dopełniony (tym bardziej że zaświadczenia te niekoniecznie są doręczane pracodawcy natychmiastowo).


2

W jaki sposób można powiadomić pracodawcę o L4?

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi nieobecności w pracy, pracownik zawiadamia pracodawcę o nieobecności osobiście lub za pośrednictwem innej osoby. Może zrobić to też telefonicznie lub za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej. Decyzja o sposobie powiadomienia pracodawcy należy do pracownika.
Pracownik powinien wybrać sposób powiadomienia, który pozwoli pracodawcy jak najszybciej dowiedzieć się o planowanej nieobecności. Takie podejście umożliwi pracodawcy podjęcie odpowiednich działań minimalizujących negatywne skutki nieobecności pracownika. Brak powiadomienia pracodawcy o nieobecności lub niespełnienie tego obowiązku w terminie stanowi naruszenie obowiązków pracownika.


3

Sezon jesienno-zimowy, obfity w zwolnienia lekarskie

W sezonie podatnym na przeziębienia i grypę pracownicy często zwlekają z udaniem się do lekarza, żeby zgłosić chorobę. Prawie trzech na czterech pracowników nadal chodzi do pracy, gdy czuje się kiepsko.
Choroby często utrudniają koncentrację na powierzonym pracownikowi zadaniu. Możesz czuć się rozkojarzony, zmęczony i po prostu widzieć, że Twoja wydajność pracy, jest zaniżona. Zjawisko te, jest znane jako prezenteizm, czyli nieefektywna obecności w pracy, definiowana jako przyjście do pracy pomimo choroby. Szkodzi to również Twojej osobistej produktywności oraz rzutuje na produktywność firmy.


4

Najlepsze co możesz zrobić, to udać się do lekarza

Niektóre choroby mogą być bardziej zaraźliwe, niż inne. Twój lekarz podczas wizyty zaleci, jak długo powinieneś unikać bliskiego kontaktu z innymi ludźmi, aby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby. Po konsultacji oraz badaniu zdecyduje, czy zachodzi konieczność wypisania recepty na leki lub skierowania pacjenta na zwolnienie lekarskie (L4).Zalecane jest, aby pracownicy, u których występuje gorączka lub objawy ze strony układu oddechowego, pozostawali w domu do 24 godzin po ustaniu gorączki bez zażywania leków. Należy pamiętać, że nie każdy chory, będzie miał gorączkę.


5

Jak mogę zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby wśród mojej rodziny i współpracowników?

W miarę możliwości dezynfekuj wspólne powierzchnie, często myjąc ręce mydłem i ciepłą wodą, nie przebywaj w małej odległości od osób zdrowych i co najważniejsze staraj się nie kichać lub kaszleć na innych. Jednym ze skuteczniejszych sposobów, jest niewychodzenie z domu. Dopóki nie poczujesz się lepiej, przyjmuj leki i staraj się nie przychodzić do pracy.Jeśli czujesz się na tyle dobrze, aby pracować, a masz możliwość pracy z domu – wykorzystaj to. Stwarza to świetny sposób na dotrzymanie swoich obowiązków, przy jednoczesnym ograniczaniu rozprzestrzenianie się zarazków do minimum. Jednak nie przepracuj się, gdyż może mieć to odwrotny efekt, a powrót do zdrowia zajmie Ci więcej czasu. Dobrym pomysłem dla pracodawców jest określenie w politykach wewnętrznych, w jaki sposób pracownicy powinni zgłaszać swoją nieobecność. Powszechnie obowiązujące przepisy nie są zbyt szczegółowe, co może prowadzić do poważnych problemów praktycznych.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.10.2022

Komentarze