Jak bardzo szkodliwa jest woda z kranu?

Przy ocenie wody warto zapoznać się z aktualnymi wymaganiami sanitarnymi. "Kranówka" jest to woda, która musi sprostać bardzo rygorystycznym wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest ono dostępne pod adresem: (http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2010/72/poz.466.htm. Dlaczego nie potrzeba się jej obawiać?

1

Czy "kranówka" ma gorszy skład od tych butelkowanych? Niekoniecznie. Bywa również tak, że woda butelkowana niewiele różni się składem od wody pochodzącej z kranu. Można się o tym przekonać porównując wymagania Ministra Środowiska z etykietką na butelce.


2

Woda z kranu zawiera trujący chlor? Obecnie praktycznie odeszło się już od stosowania czystego chloru w celu dezynfekcji wody. Teraz stosuje się głównie pochodne chloru z tlenem. Używane są w tak małych stężeniach, że w cale nie zagrażają człowiekowi. Warto zauważyć, że tlenki chloru są powszechnie obecne w wodach butelkowanych.


3

Woda z kranu zawiera szkodliwe bakterie? Nie prawda. Związki chloru dodawane są po to by powstrzymać rozwój szkodliwych bakterii w dostarczanej nam wodzie. Ozon też pozbywa się z wody bakterii jednak jest to gaz, który bardzo szybko ulega rozkładowi i nie zabezpiecza wody przed zanieczyszczeniami wtórnymi - tymi podczas płynięcia przez rury. Dlatego, jeśli w stacji stosowany jest ozon w celach dezynfekcji, stosowane są też związki chloru w celach zabezpieczających.


4

Warto poszukać w internecie informacji dotyczących jakości wody w Twojej miejscowości. Wtedy będziesz mógł porównać wodę z kranu z Rozporządzeniem Ministra oraz z wodami butelkowanymi. Przykładowo dla Warszawy informacje takie są umieszczone na stronie Wodociągów Warszawskich: http://www.mpwik.com.pl/dla-klienta/woda/jakosc-wody i po kliknięciu na odpowiedni wodociąg wyświetlają się charakterystyki wody.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 30.05.2013

Komentarze