Jak zmienić styl STB na CTB w Autocadzie?

Praca z plikami AutoCada wymaga różnych zabiegów edycyjno wykończeniowych. Często projektant ma własne style i nawyki. Co zrobić jeśli pracujesz z stylem wydruku zależnego od kolorów CTB, a twój kontrahent właśnie używa stylów nazwanych STB. Po prostu skonwertuj rysunek do potrzebnej tobie przestrzeni kolorów.

  • Oprogramowanie AutoCad wersja dowolna
1

Program AutoCAD pozwala dopasować funkcje wydruku takie jak szerokość linii, kolor, rozproszenie kolorów dzięki zastosowaniu Stylów Plotowania (Plot Styles). Przypisanie tych parametrów jest przechowywane w plikach stylów adekwatnie nazwanych do przenoszonej funkcji odpowiednio *.ctb lub *.stb.


2

Użytkownik może wybrać pomiędzy standardowymi stylami plotowania przypisanymi do kolorów a stylami nazwanymi plotowania, niestety gotowy rysunek może przechowywać tylko jeden z wybranych trybów obsługi stylów.
Tryby wyboru stylów wydruków dzielą się na
- Styl zależny od kolorów CTB (Color-dependent plot styles),
- Nazwany styl STB niezależny od kolorów (STB).


3

Można polemizować, który ze sposobów przypisania formy wydruku jest lepszy, ale każdy projektant ma prawo sam decydować jaki sposób tworzenia rysunków i uzyskiwania ostatecznego efektu na wydruku jest dla niego wygodniejszy.
Styl wydruku konieczny jest do poprawnego wydrukowania materiału powierzonego w postaci pliku .dwg, więc odpowiedni plik ctb lub stb powinien być dostarczany przez osobę zlecającą wydruk w komplecie.
Ponad 95% użytkowników korzysta z trybu przypisania parametrów wydruku CTB, głównie z powodu przyzwyczajenia oraz domyślnego ustawienia tej grupy stylów w nowo tworzonym pliku.


4

Program AutoCAD jest dostarczany zarówno w plikami startowymi dla stylów CTB i STB. Zdarza się jednak że konieczna jest konwersja jednego typu rysunku do drugiego z istniejącego rysunku .Do tego typu działań są wyspecjalizowane polecenia linii komend AutoCada.


5

Do zmiany trybu rysunku z CTB do STB oraz z STB do CTB należy użyć komendy KONWERSJASTYLWYDRUKU lub w angielskiej wersji CONVERTPSTYLES.

Można też dokonać konwersji posiadanych plików np. ulubiony styl.ctb na ulubiony styl.stb używamy polecenia KONWERSJACTB lub w angielskiej wersji CONVERTCTB. Wówczas nie ma konieczności zmiany trybu rysunku a jedynie podczas wydruku wybieramy skonwertowany plik zawierający przypisanie kolorów do pisaków plotowania.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Unifikacja jest cenna warto ułatwiać sobie pracę.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 15.05.2012

Komentarze