Jak utworzyć folder na hasło za pomocą notatnika?

Zapewne chciałeś zablokować swój folder przed innymi użytkownikami komputera którzy chcą ci pogrzebać w osobistych rzeczach:) Tutaj dowiesz się jak za pomocą notatnika utworzyć takowy folder na hasło.Od teraz nikt wam nie zaglądnie do prywatnych plików ;)

1

Wchodzimy na jakikolwiek dysk na "Mój komputer". W moim przypadku będzie do dysk D. Tworzymy na nim nowy folder. Otwieramy folder i tworzymy w nim notatnik.


2

W notatniku wpisujemy to :

Quote:
Quote: cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Napewno chcesz Zablokowac ten folder??? (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo ERROR.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder zablokowany
goto End
:UNLOCK
echo Wpisz haslo do odblokowania folderu
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== haslo goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
echo Folder Odblokowany Pozytywnie
goto End
:FAIL
echo Nieprawidlowe haslo
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Folder Zalozony pozytywnie
goto End
:End


3

Tam gdzie znajduję się "Hasło" usuń to i wpisz własne hasło. Notatnik dajesz "Zapisz jako..." , w nazwie pliku wpisz locker.bat. W "zapisz jako typ: dajemy na "wszystkie pliki". Wyłączamy notatnik i usuwamy go. Jak widzimy pokazuje się ikonka locker.bat. Wybieramy interesujący nas program lub folder i umieszczamy go w folderze gdzie jest plik locker.bat. Klikamy na locker.bat i pojawia się folder "Priwate". Wsadzamy tam pliki i wpisujemy hasło które wpisywaliście w notatniku. Folder zniknie a jak chcecie by się pojawił wpiszcie hasło:)


4

Gratulacje! Właśnie utworzyłeś folder na hasło! :) Jeśli masz jakiekolwiek problemy z utworzeniem folderu na hasło to napisz do mnie a ci pomogę :)


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.01.2012

Komentarze

bardzo przydatne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-16 20:23:54