Jak tworzyć strony internetowe PHP(cz1)?

Po konfiguracji serwera nadszedł czas na naukę. W większości szkół jak i na kursach rozpoczyna się od JavaScript. Jednak nauczony doświadczeniem wiem, że js to tylko dodatek najpierw trzeba zrozumieć mechanizm pisania stron i ułatwi to nam nauka php. Nie warto chyba zaczynać kursu od zwykłego "Hello Word", dlatego też zrobimy coś bardziej przydatnego, a mianowicie licznik odwiedzin, który będziemy rozbudowywali w dalszych częściach kursu.

1
listing 1.0 listing 1.0

Otwórzmy Notepad++. Po otwarciu pojawi się nam pusta kartka. Dlatego też napiszmy w dokumencie(patrz listing 1.0).


?>

Wszystkie dokumenty php muszą się zaczynać od znacznika tych znaczników


2
listing 1.1 listing 1.1

Teraz proponuję zapisanie. Zapisać można na dwa sposoby po przez skrót klawiszy ctrl+s lub wchodząc w zakładkę plik->zapisz. Proszę teraz wejść w folder gdzie zainstalowaliście WebServ-era. W tym folderze wejść w folder o nazwie httpd. Utwórzcie tam nowy folder o nazwie licznik. I zapiszcie w tym folderze dokument pod nazwą index.php.


3
listing 1.2 listing 1.2

Zauważcie, że program po zapisaniu, od razu zaczął podświetlać składnię. Do naszego licznika będziemy jeszcze musieli stworzyć plik, który będzie nam przechowywał ilość odwiedzin. Dlatego też w folderze licznik stwórzmy plik o nazwie licznik.txt. Nasz folder powinien wyglądać tak jak na listingu 1.2.
Otwórzmy jeszcze licznik.txt i wpiszcie tam 0, aby narazie licznik był wyzerowany.


4
listing 1.3 listing 1.3

Teraz przepiszcie to co jest na listingu 1.3. Teraz wejdźcie w przeglądarce w 127.0.0.1/licznik . Jeżeli wyświetli się wam na stronie 0 to gratulacje właśnie został odczytany przez was plik. Teraz do rzeczy.

W pierwszej linijce jest zapisane.
$plik = fopen("licznik.txt","r"
$plik- Jest to zmienna która będzie przechowywała dane dotyczące pliku w tym wypadku licznik.txt
fopen("licznik.txt","r") - Służy do otwarcia pliku. W nawiasach trzeba podać parametry. Pierwszym parametrem jest ścieżka do pliku, zaś drugim parametrem jest metoda otwarcia, czy do zapisu czy do otwarcia(r-otwarcie,w-zapis)

Dalsza linijka to
$otworz = fread($plik,1000
Zmienna $otworz w tym wypadku będzie przechowywała nam to co jest zapisane w pliku. Czyli w tym wypadku 0.
funkcja fread jak nazwa wskazuje służy do odczytania zawartości pliku. W tym wypadku pierwszym parametrem jest zmienna $plik która przechowuje dane do pliku licznik.txt, zaś drugim parametrem jest ilość znaków do odczytania w swoim wypadku ustawiłem 100 wy możecie wpisać jaką liczbę chcecie jednak proponuję 1000, aby wszystko dobrze w dalszych częściach kursu działało.

echo $otworz;
funkcja echo służy nam do wyświetlania tekstu na ekran. W tym wypadku wyświetli zawartość zmiennej $otworz.


5

Teraz przed echo $otworz; proszę dodać //. Tak, aby wyglądało to tak
// echo $otworz;
Dodanie tego pozwoli nam skomentować tą linijkę i nie będzie ona kompilowana przez kompilator.
Pod tą linijką dopiszcie
$otworz++;
(proszę pamiętać o średnikach na zakończenie linii)
Spowoduje to zwiększenie się wartości zmiennej $otwórz o 1 w górę. Czyli zmienna $otworz ma teraz wartość 1. Dodajmy jeszcze pod tą linijką funkcje zamykającą plik
fclose($plik


6
listing 1.4 listing 1.4

Teraz wypadało by zapisać zmienną otwórz do pliku. Całość kodu licznika jest na listingu 1.4. Jeżeli teraz wejdziecie na stronę(127.0.0.1/licznik). To zauważcie że przy każdym odświeżeniu strony wartość się zwiększa o jeden.

Przy zapisie znowu trzeba odczytać plik licznik.txt tą samą funkcją jednak z innym drugim parametrem "w". Aby łatwiej było wam zapamiętać r(read) to odczyt, zaś w(write) to zapis.

Dalej pojawiła się nam nowa funkcja fputs. Służy ona do zapisania do pliku. Pierwszym parametrem tak jak w przypadku funkcji fread jest zmienna która przechowuje dane do pliku czyli $plik, zaś kolejnym argumentem jest tym razem wartość do zapisania czyli to co znajduje się w zmiennej $otworz.


7

Teraz taka mała praca domowa. Zróbcie tak, aby na stronie wyświetlało wam. Odwiedziło nas już: (i tu liczba osób)


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 21.06.2010

Komentarze