Jak przenieść pocztę email na nowy komputer klient Thunderbird?

Klient poczty Thunderbird Mozilla nie ma ograniczeń co do pojemności bazy przechowywanej poczty, charakterystycznej dla Outlook Express czy Outlooka, więc staje się coraz popularniejszym narzędziem pocztowym. Przechowywanie poczty i ustawień realizowane jest za pomocą folderu profili i każdy folder składowany jest w oddzielnym pliku danych. Jak szybko i bezboleśnie przenieść naszą pocztę po zmianie dysku, czy komputera?

  • Zewnętrzny dysk twardy o pojemności większej niż folder profilu.
1

Struktura przechowywania poczty.

Poczta email w Thunderbird'zie przechowywana jest w folderze profilu. Standardowo przy instalacji klient tworzy profil domyślny o nazwie [8 przypadkowych znaków].default.

W zależności od systemu operacyjnego miejsce przechowywania folderu jest różne. Wewnątrz folderu przechowywane są zarówno poczta jak i jej ustawienia. Można również tworzyć dowolną ilość profili na dysku o własnej nazwie. Każdy nowy profil będzie przechowywał dane poczty w swoim własnym folderze o nazwie [8 przypadkowych znaków].[nazwa_folderu].
Proces przenoszenia poczty sprowadza się, więc do odnalezienia folderu profilu i przeniesieniu całego folderu, czasowo na przenośny dysk twardy, a następnie na docelowy system operacyjny.


2

Jak znaleźć folder przechowywania poczty?

Jak znaleźć folder przechowywania poczty?

Poszczególne systemy operacyjne Windows mają różne ścieżki przechowywania danych klienta poczty email:
Windows XP przechowuje domyślnie pocztę Thunderbirda w folderze:
"Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default\"Aby znaleźć folder przechowywania wystarczy wpisać w START->URUCHOM->
**%APPDATA%\Thunderbird\Profiles** i nacisnąć ENTER.
W nowym oknia eksploratora Windows zostanie otworzony folder zawierający profile na kompie.Windows XP/2000: C:\Documents and Settings\Dane aplikacji\
Aby jednoznacznie zdefiniować ścieżkę wystarczy w menu uruchom podać
Zaś system Windows 7 przechowuje pocztę w folderze:
Windows 7/Vista: C:\Użytkownicy\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\losowy_ciąg_znaków.default\Aby znaleźć folder przechowywania w windows 7 wystarczy wpisać w polu wyszukiwaniat;
**%APPDATA%\Thunderbird\Profiles**. System wyświetla dostępną listę profili.
Naciskamy na link [8 przypadkowych znaków].default i otworzy się nam okno eksplorera windows z folderm [8 przypadkowych znaków].default.
Folder kopiujemy na dysk zewnętrzny.


3

Kopia zapasowa na dysku zewnętrznym.

Podłączamy dysk np. USB i przegrywamy cały znaleziony folder [8 przypadkowych znaków].default łącznie z plikami ukrytymi.
Następnie w nowym systemie instalujemy klienta Thunderbird i proces kończymy bez ustawiania kont, grup czy czegokolwiek itd. Klienta zamykamy.
Za pomocą procedury opisanej w kroku 2 odnajdujemy stworzony przez Thunderbirda folder poczty.
Ustawiamy wyższy folder profiles. Do folderu przegrywamy naszą kopię z dysku i mamy dwa foldery stary z nazwą z poprzedniej instalacji pełny naszej poczty i nowy z kilkoma plikami.
Zmieniamy nazwę starego folderu na np. zakończoną dodatkowym znakiem S lub x.
Nazwę starego folderu zmieniamy na tą która została utworzona przy nowej instalacji Thunderbirda.


4

Pierwsze uruchomienie.

Jeśli cały proces przebiegł prawidłowo to możemy uruchomić naszego klienta poczty.
Uruchomienie klienta powinno spowodować pojawienie się naszych kont, ustawień i archiwalnej poczty a nowo otwartej instalacji Mozilli THunderbird.
Taka procedura powoduje że nie musimy ponownie konfigurować nowej instalacji poczty.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 12.10.2014

Komentarze