Jak pracować w obszarze papieru w AutoCadzie?

AutoCad oferuje szereg ciekawych możliwości. Między innymi pozwala na stworzenie różnorodnych wydruków w różnych skalach na podstawie elementów zawartych w obszarze modelu. Skorzystanie z tej właściwości wymaga jednak nieco innego podejścia do tworzenia projektu. Co warto wiedzieć, aby móc pracować w obszarze papieru?

  • AutoCad lub AutoCad LT.
1

Czym jest obszar papieru?

Czym jest obszar papieru? Rysunek do wydruku

Obszar papieru lub układ strony jest sposobem na powiązanie zawartości projektu, skali wydruku i przypisanej do tego wydruku drukarki lub plotera. Istotą obszaru papieru jest możliwość przypisania wielu parametrów wydruku, skali linii, skali tekstu, warstw etc. w niezależnych arkuszach wydruku oraz wykorzystania zawartości projektu stworzonej w obszarze modelu. Połączenie obszaru modelu i papieru dokonywane jest za pomocą rzutni. Rzutnia pozwala na ograniczenie wielkości drukowanego obszaru ustalenie skali rysunku widocznej w rzutni oraz włączanie i wyłączanie warstw z obszaru modelu. Dzięki takim możliwościom można w obszarze papieru wyświetlić kilka rzutni tworząc zawartość wydruku z rozproszonych składników w obszarze modelu.
Jak skorzystać z obszaru papieru?


2

Jak przygotować model do wydruku w obszarach papieru

Jak przygotować model do wydruku w obszarach papieru Składowe rysunku do ułożenia w rzutniach.

Model musi spełniać pewne niezbędne wymagania. Przede wszystkim musimy rozplanować rozmieszczenie elementów projektu tak, aby definiowane w obszarze papieru rzutnie pokazywały tylko interesującą nas zawartość. Definiujemy więc poszczególne fragmenty dokumentacji w różnych obszarach przestrzeni modelu. Możemy np. zdefiniować wspólną legendę i umieścić ją przez rzutnie na rysunkach odnoszących się do tej legendy. Możemy również stworzyć części rysunku w różnych skalach i wyświetlić je w rzutniach w skali 1:1.


3

Publikacja i wymiana plikami.

Gotowy rysunek powinien być wykorzystywalny w następnych projektach oraz łatwy do edycji. Istotą pracy w obszarze papieru powinno być takie skonstruowanie projektu, aby dzięki modyfikacjom w obszarze modelu szybko nanosić niezbędne poprawki nie powodując szerokich zmian w ustawieniach wydruku poszczególnych rysunków, z których składa się projekt. Dobre udokumentowanie przyjętych założeń i trzymanie się tych ustaleń może usprawnić pracę zespołów projektowych i ograniczyć czas potrzebny na konfekcję rozwiązań projektowych.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 03.01.2015

Komentarze