Jak pozbyć się Delta Search z nowej karty FireFoxa?

Niechciane oprogramowanie potrafi nas zaskoczyć metodami utrwalenia swojej instalacji. Wiele automatycznych metod usuwania malware z przeglądarek, pomija niektóre z miejsc instalacji. Przykładem jest pozostawienie w zapisach konfiguracji Firefoxa, wymuszania jako strony startowej w nowej karcie Delta Search, po jego usunięciu z rejestru i katalogów, za pomocą SpyBot'a. Jak te pozostałości usunąć ręcznie?

  • Przeglądarka Firefox
1

Jak FireFox uruchamia nową kartę w przeglądarce?

Jak FireFox uruchamia nową kartę  w przeglądarce? Dlaczego ta przeglądarka ładuje się jako strona startowa nowej karty w Firefox?

Adres podstawowej strony startowej pojawiającej się po otwarciu przeglądarki dostępny jest przez menu - > Opcje, w zakładce Ustawienia główne (wersja angielska General). Tutaj możemy szybko zmienić dostęp do strony startowej "http://www.yd.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=FCAC001E37DD6528&affID=119357&tt=040713_rdrctful&tsp=nnnn" na przykładowo www.google.pl lub „http://www.zaradni.pl”.
Nieco trudniej jest z dostępem do adresu strony startowej dla nowej zakładki w Firefox.
Jej zapis dostępny jest przy edycji pliku konfiguracyjnego config, w kluczu "browser.newtab.url".


2

Jak edytować plik konfiguracyjny FireFox?

Jak edytować plik konfiguracyjny FireFox? Otwarcie nowej karty powoduje połączenie z stroną Delta Search.

Dostęp do pliku konfiguracyjnego, uzyskujemy poleceniem about:config, wpisanym bezpośrednio w okno adresowe przeglądarki. Otwarty plik przypomina trochę rejestr systemowy, składa się z kluczy ich wartości.
W liście kluczy znajdujemy klucz browser.newtab.url i zmieniamy wartość "http://www.yd.delta-search.com/?babsrc=NT_ss&mntrId=FCAC001E37DD6528&affID=119357&tt=040713_rdrctful&tsp=nnnn" na przykładowo "http://www.google.pl" lub "http://www.zaradni.pl".


3

Testowanie

Testowanie Poszukiwany klucz " browser.newtab.url" w config'u.

Po zmianie wpisu zamykamy przeglądarkę i ponownie ją uruchamiamy.
Cieszymy się trwale usuniętą przeglądarką Delta Search.Uwaga! Podobną metodę można wykorzystać np. przy oprogramowaniu Babylon.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 19.03.2014

Komentarze

Dzięki za temat, firefox ciągle wprowadza jakieś zmiany i to niekoniecznie dobre, przynajmniej dla użytkowników, którzy do pewnych ustawień się przyzwyczaili ;)
fajny temat