Jak Palm może być użytecznym sterownikiem?

Instrukcja jak korzystając z języka Plua można sterować zewnętrznym modułem mikroprocesorowym. Funkcja przydatna do uruchamiania i diagnozowania urządzeń mikroprocesorowych bez wyświetlacza LCD. Palm może być wykorzystany jako poręczna konsola RS-232.

  • Palm III, V lub inny dość tani:)
  • Stacja dokująca, lub kabel
  • Płytka uruchomieniowa mikrokontrolera
  • Interpreter Plua - freeware
1
Poczciwy Palm Vx. Poczciwy Palm Vx.

Palm to urządzenie przenośne kieszonkowe. Jego główną funkcją bywa zapisywanie notatek i różnego rodzaju funkcji typowych dla kalkulatora, kalendarza itp. Potężną bronią Palma jest jednak możliwość zainstalowania szeregu użytecznych aplikacji na dość zaawansowanym systemie operacyjnym PalmOs.
Jedną z nich jest OpenSorceowa Plua. Jest bardzo prosty język programowania oparty na składni bliskiej Basicowi oraz Pascalowi.
Na Palmie musimy zainstalować runtime i już za pomocą notatnika możemy pisać różne skrypty. W Plua występuje np. funkcja obsługi portu serial dostępnego w Palmie. Dodatkowo stworzone oprogramowanie jest przenośne między różnymi Palmami nawet przez łącze IRED.


2

Drugim elementem musi być mikroprocesor sterownika z elementami wykonawczymi i portem szeregowym. Połączenie pomiędzy płytką sterownika a Palmem można dokonać za pomocą stacji dokującej, dedykowanego kabla RS-232 lub podczerwieni. Nie jest tu istotne jaki mikroprocesor będzie dostępny na płycie sterownika , może to być procesor serii AT89C2051, ale również Atmega lub ARM. Ważne jest to, żeby zaimplementować w programie sterownika funkcje obsługi programu zdalnie przez port szeregowy RS-232. W programie danego mikroprocesora trzeba zastosować obsługę portu napisaną np. w Bascomie. Wtedy polecenia wydawane z Palma mogą być interpretowane przez program mikroprocesora roboczego.


3

Składnia poleceń do zapisu do portu szeregowego jest banalnie prosta.
Otwieramy port za pomocą polecenia :
"f = openser(name, baud [,mode])"
gdzie "name" może być zarówno "serial0", czy "ir0", "baud" podajemy np.: .9600, "mode" zaś zapisujemy w postaci "8N1" (domyślny) lub innej potrzebnej

Port zamykamy zaś za pomocą polecenia
"closeser(f)" gdzie f jest uchwytem otwartego portu.
Zapis do portu to po prostu write(f, znak) , a odczyt read (f, znak).

I już możemy zarówno wysyłać polecenia do sterownika jak i je odbierać.


4

Kolejnym krokiem jest stworzenie dla aplikacji na Palmie UI oraz pętli głównej.
Plua nie wymaga definiowania typu danych oraz ich sprawdzania. Program możemy uruchamiać zarówno z wnętrza Plua jak i skompilować do oddzielnego PRC i mieć pod ręką na pulpicie głównym Aplikacje.


5

Oczywiście możemy wykorzystać szereg samodzielnie tworzonych algorytmów zarówno po stronie Palma , jak i po stronie mikroprocesora roboczego. Jeśli procesor roboczy wyposażymy w termometr elektroniczny i higrometr wówczas możemy stworzyć aplikację związaną z wykorzystaniem Palma jako logera lub stacji pogodowej. Z drugiej strony dostępny w PalmOs zegar i kalendarz pozawalają na sterowanie funkcjami wykonawczymi mikroprocesora roboczego z poziomu zaawansowanego systemu Palm. Jeśli do celu połączenia wykorzystamy stację dokującą i ładowarkę Palma , to możemy go wprowadzić w tryb "stay in cardle" tak żeby nie korzystał z własnej baterii tylko z zasilacza. Wówczas działanie takiego urządzenia będzie ciągłe.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Propozycja powyższego rozwiązania może być rozszerzona na szereg użytecznych funkcji.

  • Moc obliczeniowa Palma pozwala na tworzenie dość zaawansowanych programów.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.03.2011

Komentarze

Przykładem wykorzystania palmtopa jako jednostki akwizycyjnej jest oprogramowania OBD Gauge.prc.
Zamienia ono każdego palma w panel nadzoru i diwagnostyki samochodu za pośrednictwem interfejsu OBDII podłączonego do sterowników samochodu przez złacze Euro.

Ostatnio zmieniony: 2013-05-16 09:37:37

OK - teraz rozumiem :)

Ostatnio zmieniony: 2011-09-12 18:17:40

Działanie mikrokontrolera jednoukładowego sprowadza się w tym przypadku do realizacji funkcji peryferii. Palm to urządzenie wyposażone w system operacyjny, system plików, interfejsy komunikacyjne oraz duży wyraźny monitor pracujący w trybie graficznym. Programowanie Palma można wykonać w języku C, Lua lub Basic i obsłużyć prosty protokół komunikacyjny z mikrokontrolerem. Komunikacja z Palmem przez port szeregowy pozwala odciążyć pracę Palma, oraz baterie do momentu potrzeby odczytania lub zapisania danych do mikrokontrolera. Również mikrokontroler jako rodzaj GateWay'a może wykonać kilka operacji odczytu danych z czujników i przetworników samodzielnie, zapisać wyniki w pamięci i przejść w stan StandBy do czasu odczytu danych przez Palm. Same korzyści i wiele nowych cennych funkcji, nie dostępnych dotąd w sprzęcie kupionym jako palmtop - notatnik elektroniczny.

Ostatnio zmieniony: 2011-09-12 12:50:35

Ale zaraz...... jeśli potrzebny jest oprócz Palma mikrokontroler - to po co wogóle Palm?? Przecież sam mikrokontroler może sterować urządzeniami...

Ostatnio zmieniony: 2011-09-10 21:24:47

Palm leży w szufladzie - może skorzystam z porady :)

Ostatnio zmieniony: 2011-09-08 23:05:53

Ciekawa i wyczerpująca porada :-) Pozdrawiam

Ostatnio zmieniony: 2011-03-06 12:41:00