Jak obsługiwać Photoshopa?

Adobe Photoshop to program graficzny dzięki, któremu można "czarować". W tym poradniku zaprezentuję podstawy w Adobe Photoshop Creative Suit 5 (PS CS5).

1

I Przybornik narzędzi.
1. Zaznaczenie (skrót klawiszowy: M)- umożliwia zaznaczenie dowolnego elementu obszaru roboczego kształtem elipsy, prostokąta lub dowolną kolumnę, rząd; aby zaznaczyć kilka miejsc na raz należy przytrzymać Shift.
2. Przesunięcie (V)- umożliwia przesunięcie, zmodyfikowanie (zmianę wymiarów, wypaczenie, pochylenie itd) obrazka.
3. Lasso (L)- umożliwia zaznaczenie dowolnego elementu obszaru roboczego dowolnym odręcznym kształtem, Lasso wielokątne- kształtem wielokąta, a magnetyczne umożliwia automatyczne niedokładne zaznaczenie kształtu odręcznie (auto-poprawianie)
4. Narzędzie Szybkie zaznaczenie/Różdżka (W)- dzięki niemu można odręcznie zaznaczyć kształt (samo poprawia, jeżeli jest zaznaczona taka funkcja), a Różdżką można zaznaczyć kształt o podobnym kolorze w najbliższym obszarze od kliknięcia.
5. Kadrowanie/Narzędzie Cięcie na plasterki/Zaznaczenie plasterków (C)- Kadrowanie umożliwia zmianę wymiarów obszaru roboczego, Cięcie na plasterki- podział obrazka na elementy aktywne (trzeba to zapisać za pomocą "Zapisz dla Internetu i urządzeń..."; plasterkom można przypisać np. odnośnik), a 3. funkcja- zaznaczenie plasterków.
6. Kroplomierz/Próbkowanie kolorów/Narzędzie Miarka/Narzędzie Notatki/Zliczanie obiektów (I)- Kroplomierz kopiuje kolor, Próbkowanie kolorów daje informacje o danym kolorze, 3. opcja- podaje informacje o wymiarach danego obszaru, 4.- umożliwia dodanie notatki (NIE tekstu; np. informacji o dalszych działaniach w danym miejscu, przy zapisywaniu w podstawowym formacie obrazu- niewidoczne), 5.- zliczania obiektów (niewidoczne cyferki przy zapisywaniu w podstawowym formacie obrazu)
7. Punktowy pędzel korygujący/Pędzel korygujący/Łatka/Czerwone oczy (J)- Punktowy pędzel korygujący umożliwia poprawę małych szczegółów (wtopienie w tło, np. usunięcie pieprzyka), Pędzel korygujący kopiuje (Alt) wartość danego obszaru i może ją przenieść w inne miejsce (np. aby usunąć wąsy trzeba zakryć je skórą; w odróżnieniu od Pędzla, wtapia się w obszar), Łatka przenosi kształt z jakiegoś obszaru pod kolory (np. robiąc gęsią skórkę, trzeba charakterystyczne kropeczki przenieść pod kolor skóry), a Czerwone oczy usuwają to zjawisko ze zdjęć.
8. Pędzel/Ołówek/Zastępowanie kolorów/Pędzel mieszający (B)- Pędzel służy do malowania, ołówek także, Zastępowanie kolorów zmienia kolor główny danego obszaru (tak jak Łatka- bez kształtów charakterystycznych), a ostatnia funkcja miesza kolory z wybranym.
9. Stempel/Stempel ze wzorkiem (S)- działa podobnie do Pędzla korygującego, jednak nie wtapia się w tło obszaru, a ze wzorkiem po prostu dodaje wybrany pattern do obrazka.
10. Pędzel historii/Artystyczny pędzel historii (Y)- można dzięki niemu powrócić poprzedni stan wybranego obszaru uaktywniając paletę "Historia" (trzeba zaznaczyć do którego stanu chcemy wrócić), artystyczna wersja nie przywraca poprzedniej odsłony dokładnie, lecz "artystyczniej".
11. Gumka/Gumka z tła/Magiczna gumka (E)- narzędzie do wycierania, 2.- wyciera tło warstwy, a magiczna- elementy o wycieranym kolorze.
12. Gradient/Wypełnij (G)- Gradient wypełnia obraz wybranymi złączeniami kolorów, a 2. opcja jednolitym kolorem.
13. Rozmywanie/Wyostrzenie/Smużenie- 1. opcja rozmywa, 2. wyostrza, 3. rozmywa łącząc.
14. Rozjaśnianie/Ściemnij/Gąbka (O)- 1.- rozjaśnia, 2.- ściemnia, 3.- powoduje matowe kolory.
15. Pióro/Pióro dowolne/Dodawanie punktów kontrolnych/Usuwanie punktów kontrolnych/Konwertowanie punktów (P)- Pióro służy do dodawania ścieżek, dowolne robi to odręcznie, punkty kontrolne to kolejne punkty zatrzymania myszki (można je dodawać i usuwać dzięki 4. funkcji).
16. Tekst/Tekst pionowy/Pozioma maska tekstowa/Pionowa maska tekstowa- pierwsze 2 funkcje umożliwiają pisanie, a kolejne 2- utworzenie zaznaczenia w kształcie tekstu.
17. Zaznaczenie ścieżek/Narzędzie Zaznaczenie bezpośrednie (A)- narzędzie do poruszania ścieżkami.
18. Kształty (U)- dodawania różnych kształtów.
19. Obracanie/Przetaczanie/Panoramowanie/Przesuwanie/Skalowanie


2

II Menu
1. Plik- podstawowe funkcje, jak w każdym programie.
2. Edycja- funkcje podstawowej edycji obrazu (wypełnij, kopiuj, wklej itd)
3. Obraz- podstawowe rzeczy dotyczące obrazu oraz unikalne dla Photoshopa "Dopasowania".
4. Warstwa- zakładka z opcjami warstwy. Jest to jedna "kartka"- wiele warstw tworzy całość (np. rysując człowieka można na jednej warstwie zrobić oczy, na 2. nos itd; dowolne wykorzystanie).
5. Filtr- filtry to specjalne przekształcenia konwencji danej warstwy. Jest wiele stylów filtrów.
6. Analiza- narzędzia do analizowania obrazu (np. Miarka).
7. 3D- dodawanie i edytowanie obiektów 3D.
8. Widok- opcje widoku (powiększ, pomniejsz, próby obrazu itd).
9. Okno- widoczne paski narzędzi i tryb obrazu (domyślnie RGB).
10. Pomoc- informacje o programie i pomoc.


3

III Przybornik boczny.
1. Warstwy- zakładka do kontrolowania warstw. Można je ukrywać, scalać czy ustawiać krycie bądź mieszanie warstwy (czyli jej wygląd- wtapianie, np. Nakładka sprawia, że warstwa "nakłada się" na poprzednią). Tutaj można też połączyć warstwy (1), dodawać funkcje warstwy (2 znaczek fx; dzięki temu można dodać warstwie np. cień lub dać jej wygląd płaskorzeźby), dodać maskę (3; dzięki niej można coś ukryć, dodać Dopasowania (4), utworzyć folder warstw (5), utworzyć lub usunąć warstwę (6, 7).
2. Kanały- dzięki nim można powielić, ukryć jakiś zakres koloru danej warstwy lub go zaznaczyć (Ctrl+LPM).
3. Dopasowania- to samo co 4 znaczek w Warstwach i Edycja->Dopasowania. Można tutaj zmieniać kolory obrazu (Barwa/Nasycenie, Krzywe itd).
4. Maski- kontrolowanie masek (3 znaczek w Warstwach).
5. Ścieżki- kontrolowanie ścieżek tworzonych przez pióro (P). Można je obrysować wypełnić itd. Bez tej czynności nie będą widoczne w podstawowym formacie obrazu.
6. Historia- historia dokumentu. Przy pomocy pędzla historii (Y) można cofnąć stan obrazu do danego etapu.
7. Kolor- kolor narzędzi; nie ma on nic wspólnego z obrazem, lecz z narzędziami jak pędzel, ołówek, wypełnienie itd.
8. Próbki- mniej rozbudowana paleta kolorów.
9. Style- konwencja warstwy. Przekreślony biały kwadrat oznacza podstawową, reszta edytuje wygląd warstwy.


4

IV Skróty klawiszowe (dla systemu Windows).
Ctrl+C- kopiuj
Ctrl+X- wytnij
Ctrl+V- wklej
Ctrl+Z- cofnij (cofa tylko raz)
Ctrl+Alt+Z- cofnij (może cofać więcej niż raz)
Ctrl+Shift+Z- powtórz
Ctrl+N- nowy dokument (obraz)
Ctrl+Shift+N- nowa warstwa
Shift+(0-9)- zmiana wartości przepływu pędzla
Ctrl+[/]- zaznaczona warstwa w górę/dół na palecie Warstw
Ctrl+L- Poziomy
Ctrl+M- Krzywe
Ctrl+U- Barwa/Nasycene
Ctrl+B- Balans kolorów
Alt+Shift+Ctrl+B- Czarno-biały
Ctrl+I- Odwróć kolory
Shift+Ctrl+U- zmniejsz nasycenie
Ctrl+O- otwórz
Alt+Shift+Ctrl+O- otwórz jako...
Atl+Ctrl+O- przeglądaj w Adobe Bridge
Ctrl+S- zapisz
Shift+Ctrl+S- zapisz jako....
Alt+Shift+Ctrl+S- zapisz dla Internetu i urządzeń...
Ctrl+W- zamknij kartę (dokument)
Alt+Ctrl+W- zamknij wszystko
Shift+Ctrl+W- zamknij i przejdź do Adobe Brigde
F12- przywróć
Alt+Shift+Ctrl+I- informacje o pliku
Ctrl+P- drukuj
Alt+Shift+Ctrl+P- drukuj jedną kopię
Shift+F5- opcja (nie narzędzie!) Wypełnienie
Shift+Ctrl+L- auto-tony
Alt+Shift+Ctrl+L- auto-kontrast
Shift+Ctrl+B- auto-kolor
Alt+Ctrl+I- Rozmiar obrazu...
Alt+Ctrl+C- Rozmiar obrazu roboczego...
Alt+Ctrl+G- Utwórz maskę przycinającą
Ctrl+G- grupuj warstwy
Shift+Ctrl+G- rozgrupuj warstwy
Ctrl+A- zaznacz wszystko
Ctrl+D- usuń zaznaczenie
Shift+Ctrl+D- zaznacz ponownie
Shift+Ctrl+I- odwrotność zaznaczenia
Alt+Ctrl+R- popraw maskę
Ctrl+F- pasteryzacja krawędzi
Shift+Ctrl+R- korekta obiektywu
Shift+Ctrl+X- filtr skraplanie
Alt+Ctrl+V- punkt zbiegu
Alt+Ctrl+X- ukryj najbliższą powierzchnię 3D
Alt+Shift+Ctrl+X- pokaż najbliższą powierzchnię 3D
Ctrl+Y- próba kolorów
Shift+Ctrl+Y- alarm przestrzeni kolorów
Ctrl+1- rzeczywista wielkość obrazu
Ctrl++- powiększ obraz
Ctrl+-- pomniejsz obraz
Ctrl+0- zmieść na ekranie
Alt+Ctrl+;- zablokuj linie pomocnicze
[/]- powiększ wielkość narzędzia (np. pędzla)
Ctrl+Q- zakończ


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 30.12.2010

Komentarze

super

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 11:05:19

A jaką książkę do Photoshopa mógłbyś polecić ? Coś łatwego i dobrze tłumaczącego.

Ostatnio zmieniony: 2011-09-13 15:10:50

Dokładnie. Podpisuję się pod słowami gliwickiej. Pozdrawiam
p.s sama jestem początkująca ;-)

Ostatnio zmieniony: 2011-03-10 22:00:50

W telegraficznym skrócie przedstawiona obsługa programu, ale bardzo dobrze opisana. Na pewno początkowym zainteresowanym, pozwoli to oswoić się z różnymi możliwościami tego programu, a jest ich sporo.

Ostatnio zmieniony: 2011-02-19 14:16:53