Jak napisać prosty kalkulator w C++?

Pokażę jak napisać prosty kalkulator w C++. Kalkulator będzie miał funkcje: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Będzie to prosta wersja dla początkujących,

  • Kompilator C++
1

Pierwszym krokiem będzie dołączenie biblioteki odpowiedzialnej za operacje wejścia/wyjścia( w tym przypadku wpisywanie na ekranie i odczytywanie z klawiatury).
Dodatkowo zadeklarowanie używania przestrzeni nazw std.
Następnym elementem programu jest zadeklarowanie zmiennych, które będą potrzebne do działania kalkulatora.


2

Drugi punkt to mechanizm kalkulatora. Poinformowanie użytkownika co i kiedy ma wpisać. Następnie przy pomocy instrukcji "switch" obsługujemy podane przez użytkownika dane. Po słowie kluczowym "case" podajemy różne warianty dla podanej zmiennej "znak". Po dwukropku podajemy instrukcje jakie wykonają się dla danego znaku. Instrukcje po klauzuli "default" są wykonywane gdy nie wystąpił znak w zdefiniowanych wcześniej "case'ach". Przy dzieleniu jest zaimplementowany warunek na dzielenie przez zero.


3

W trzeciej części jest tylko zapytanie użytkownika czy chce kontynuować pracę z kalkulatorem. W porgramie jest podane, że "1" spowoduje ponowne liczenie jednak może to być każda liczba inna od zera, ponieważ w pętli "while" każda wartość różna od zera traktowana jest jako prawda (true).


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Jest to wersja bardzo uproszczona, np. nie ma sprawdzania typów wprowadzonych danych.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.03.2011

Komentarze