Jak instalować programy w systemie Ubuntu?

Instalacja programów pod linuxem nie jest wcale trudna, jednak niedoświadczonym użytkownikom może sprawić nieco problemów. Poniżej umieściłem kilka przydatnych porad.

  • System Linux Ubuntu
1
Ubuntu Software Center Ubuntu Software Center

Najprostszym sposobem na zainstalowanie programu jest udanie się do Application--> „Ubuntu Software Center”. Tutaj mamy możliwość wyszukania interesującej nas aplikacji spośród kategorii np. Accesories, Education, Games itp. Wybierając listę po lewej stronie istnieje możliwość sprawdzenia jakie programy zostały do tej pory zainstalowane w systemie.


2
Synaptic Package Manager Synaptic Package Manager

Zainstalować program można również poprzez menedżera pakietów, dostępnego w System--> Administration --> „Synaptic Package Manager”.
Nazwę szukanego pakietu wpisujemy w pole szybkiego wyszukiwania. Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na program przeznaczony do zainstalowania i wybieramy z menu kontekstowego opcję „mark for installation”. Pozostaje już tylko kliknąć „Apply” aby rozpocząć procedurę instalacji. Podobnie jak w punkcie 1, aplikacje zostały podzielone na grupy.


3

Istnieje również możliwość zainstalowania programu wprost ze strony internetowej umożliwia to serwis www.playdeb.net.


4

Możemy również pobrać plik programu z rozszerzeniem .deb przeznaczony dla naszej dystrybucji Ubuntu z internetu. Ważne jest aby pobierać z zaufanego źródła. Wersję systemu możemy sprawdzić udając się do System--> About Ubuntu. Mająć już plik na dysku wystarczy kliknąć dwukrotnie na nasz_program.deb i potwierdzić chęć zainstalowania aplikacji.


5

Program możemy rówież zainstalować z linii komend w tym celu udajemy się do terminala ( Application--> Accessories--> Terminal). Wpisujemy sudo apt-get install nazwa_programu. Komendą sudo (superuser do), uzyskujemy prawa administratora potrzebne do zainstalowania programu. Inna przydatną komendą jest apt-cache search nazwa_programu pozwalająca odszukać potrzebny program (oczywiście z listy dostępnych w systemie repozytoriów).


6

Wbrew powszechnemu przekonaniu istnieje również możliwość zainstalowania wielu aplikacji przeznaczonych dla systemu windows np. Microsoft office, Autocad. Służy do tego narzędzie Wine dostępne w systemie. Klikamy prawym klawiszem myszy na program z rozszerzeniem .exe i z menu kontekstowego wybieramy open with „Wine Windows Program Loader”.


7

Programy dla systemu linux udostępniane są również w postaci plików przeznaczonych do samodzielnej kompilacji. Pliki te znajdują się najczęściej w archiwum *.tar.gz, który rozpakowujemy poleceniem tar -zxvf program.tar.gz. Następnie wchodzimy do katalogu z rozpakowanymi plikami i czytami pliki README aby uzyskać informacje mogące być przydatne w procesie dalszej kompilacji. Niemniej jednak dalsza procedura przeważnie wygląda tak samo.
A więc uruchamiamy skrypt poleceniem ./configure (w terminalu) sprawdzający za nas czy w systemie znajdują się potrzebne pliki/programy potrzebne do zainstalowania programu. Jeżeli na ekranie nie ma komunikatów o błędzie to możemy przystąpić do kompilacji programu poleceniem make. Jeżeli i tutaj brak jest komunikatów o błędzie instalujemy program poleceniem sudo make install ( kopiowane są wtedy skompilowane pliki w odpowiednie miejsca).


8

Uwagi i spostrzeżenia

  • Instalacja programów wymaga znajomości hasła administratora systemu.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.02.2011

Komentarze