Jak działają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe?

Przepięcie w sieci elektrycznej stanowi realne zagrożenie nie tylko dla urządzeń w mieszkaniu. W jego wyniku może nastąpić pożar, którego następstwa zawsze są tragiczne. Jak zabezpieczyć dom przed przepięciami? Stosując odpowiednio dobrane ochronniki.

1

Co to jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe?

Co to jest zabezpieczenie przeciwprzepięciowe?

Najczęściej przepięcia występują podczas burzy, w wyniku wyładowań atmosferycznych. Piorun uderza w element sieci elektrycznej, a ogromna moc, jaką niesie ze sobą, przedostaje się do systemu, czego konsekwencją są przepięcia. Nagła zmiana napięcia powoduje trwałe uszkodzenie wszystkich urządzeń, które są podłączone do sieci elektrycznej w niewielkiej odległości od miejsca, gdzie uderzył piorun. Z tego powodu zabezpieczenia przeciwprzepięciowe to ważny element ochrony odgromowej w budynku.Dobrze zaplanowana instalacja piorunochronna zbudowana jest z:zwodów;
ochronników przeciwprzepięciowych;
uziomów;
zacisków odgromowych;
przewodów odprowadzających;
przewodów uziemiających.
Po elementy do zbudowania instalacji piorunochronnej nie musisz jechać do specjalistycznego sklepu. Znajdziesz je w Internecie, np. na stronie marki IVOLTA.


2

Jak działają zabezpieczenia przeciwprzepięciowe?

Ochronnik przeciwprzepięciowy podłączony jest do przewodów fazowych i przewodu neutralnego. Kiedy następuje wyładowanie, przez urządzenie przepływa prąd, którego wartość określa rodzaj ogranicznika, a energia wytworzona wyładowaniem przekazywana jest do uziomu. W konsekwencji urządzenia podłączone do sieci elektrycznej „nie odczuwają” nagłej zmiany napięcia i nie są narażone na uszkodzenie.Wybór odpowiedniego zabezpieczenia ma duże znaczenie, bo od tego zależy poziom ochrony, jaką zapewnia stworzony system. Do dyspozycji mamy cztery rodzaje ochronników, które dzieli się na modele klasy: A, B, C oraz D.Ochronniki klasy A przeznaczone są do zabezpieczenia instalacji o niskim napięciu – w budynkach gospodarczych i małych domach jednorodzinnych.
Ochronniki typu B instalowane są do obsługi napięcia o wartości 100 kV. Montuje się je jak najbliżej miejsca, w którym instalacja elektryczna wprowadzona jest do budynku. Tego rodzaju ochronniki przeznaczone są do obiektów z instalacją piorunochronną oraz takich, do których energia elektryczna doprowadzana jest linią napowietrzną.
Ochronniki klasy C instalowane są głównie w budynkach szczególnie narażonych na uderzenia piorunów, czyli takich, które górują nad pozostałą zabudową w okolicy. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe typu C nie mają wewnętrznych zabezpieczeń przed prądem zwarciowym, dlatego wymagają instalacji dodatkowego bezpiecznika.
Ochronniki klasy D stosuje się do zabezpieczania urządzeń, które są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany napięcia, np. systemów alarmowych lub bram wjazdowych.
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe to niewielkie i niedrogie urządzenia, których instalacja nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Kierując się instrukcją producenta i zachowując odpowiednie środki ostrożności, można zainstalować je samodzielnie. Tego typu zabezpieczenia uchronią cię przed ogromnymi kosztami wymiany spalonych sprzętów w domu.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 16.04.2021

Komentarze