Jak uratować spuchnięty akumulator litowo-polimerowy?

Akumulatory litowo-polimerowe charakteryzują się wrażliwością na zbyt wysoki poziom naładowania i zbyt głębokie rozładowanie. Krytyczne jest rozładowanie poniżej 3 V na celę akumulatora. Zbyt długie rozładowywanie prowadzi do spuchnięcia akumulatora. Jak można spróbować ocalić taki głęboko rozładowany spuchnięty akumulator?

  • Ładowarka z funkcją rozładowywania i wyboru prądu ładowania/rozładowania.
1

Dlaczego akumulator spuchł?

Dlaczego akumulator spuchł? Akumulator spuchnięty po lewej i w pełni sprawny po prawej.

Akumulator spuchł ponieważ został zbyt głęboko rozładowany lub był rozładowywany zbyt wysokim prądem. Podczas rozładowania wewnątrz celi akumulatora wydziela się gaz, wchłaniany przez warstwy polimerowe akumulatora. Gdy rozładowanie jest zbyt szybkie objętość wydzielonego gazu przekracza szybkość pochłaniania, akumulator puchnie.
Proces przy kontrolowanym ładowaniu jest normalnie odwracalny, niestety przy zbyt szybkim rozładowaniu gazu wydziela się zbyt dużo, aby w całości go wchłonąć w warstwach akumulatora podczas kolejnego standardowego ładowania.


2

Jak temu przeciwdziałać?

Jak temu przeciwdziałać? Wyrażnie widać napuchnięcie od długiego powolnego rozładowywania.

Akumulator nie powinien być użytkowany powyżej parametrów znamionowych, szczególnie istotnym problemem jest przekroczenie prądu rozładowania przez dłuższy czas lub ciągłe rozładowywanie niskim prądem. W dobrych akumulatorach zastosowana jest elektronika sterująca ograniczająca maksymalny prąd ładowania i rozładowania. Niestety część prostszych urządzeń lub akumulatory do zastosowań modelarskich takich zabezpieczeń nie posiadają. Warto jest, więc odłączyć taki akumulator, wtedy kiedy nie planujemy przez dłuższy czas używać urządzenia.


3

Jak można pomóc spuchniętemu akumulatorowi?

Jak można pomóc spuchniętemu akumulatorowi? Ładowarka z funkcjami rozładowania i kontrolą napięć może pomóc w odratowaniu spuchniętego akumulatora.

Spuchnięty akumulator jest niebezpieczny, znajdują się w nim wybuchowe gazy, jeśli się rozszczelni może się zapalić, a nawet wybuchnąć. Rozszczelniony akumulator odsłania elektrodę litową. Lit gwałtownie reaguje z wodą z powietrza i reakcja również może być wybuchowa.
Można podjąć próbę naprawy akumulatora, ale potrzebna jest ładowarka z ręcznie ustawianym prądem ładowania i kontrolą napięcia naładowania/rozładowania.
Procedura polega na wielokrotnym cyklu ładowania i rozładowania bardzo małym prądem z cyklami leżakowania.
Rozładowujemy akumulator do 3V na celę prądem rzędu 100mA i natychmiast ładujemy do 3,4V przy tym samym prądzie 100 mA. Naładowany akumulator odkładamy na 3 - 4 dni. Zauważymy, że spuchnięcie nieco się zmniejszyło. Powtarzamy cykl jak wyżej i znów leżakujemy naładowany akumulator.
Kolejne cykle stopniowo usuną większą część spuchnięcia.
Niestety spuchnięcia nie da się usunąć całkowicie, ale akumulator może się nadawać do pracy z obciążeniami niższymi od znamionowego, np. w latarce LED.
Jeżeli pierwszy, drugi cykl naprawy nie wpływa na spuchnięcie, oznacza to, że proces jest już nieodwracalny, a co za tym idzie dalsze próby są już tylko stratą czasu.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.02.2015

Komentarze