Kto jest uprawniony do bezpłatnego leczenia?

Ubezpieczenie zdrowotne jest bardzo ważną kwestią, o której nie myśli się zbyt często, jeśli się nie często choruje. Jednak gdy zmuszeni jesteśmy udać się do lekarza, może spotkać nas nie miła niespodzianka, kiedy okaże się, że na przykład zdaniem systemu eWUŚ nie jesteśmy ubezpieczeni i "świecimy się na czerwono". Kto więc może korzystać z darmowych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawą?

  • eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
1

Dzieci do 18 roku zycia

Dzieci do 18 roku zycia

Dzieci do 18 roku życia są ubezpieczone z mocy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dziennik Ustaw rok 2008 nr 164 poz. 1027 ze zm.)
W praktyce jednak osoby takie powinny być zgłoszone do ubezpieczenia przy swoich rodzicach lub opiekunach prawnych jako członkowie rodziny. Co w przypadku kiedy rodzic czy opiekun prawny nie zgłosił swojego dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego? Teoretycznie nic. Osoby do 18 roku życia mogą bezpłatnie się leczyć i nie można im odmówić bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, bo tak stanowi ustawa.


2

Uczniowie i studenci do 26 lat

Uczniowie i studenci do 26 lat

Dzieci które ukończyły 18 rok życia do ukończenia przez nie 26 roku życia mogą być zgłoszone do ubezpieczeń swoich rodziców, dziadków, czy opiekunów prawnych i korzystać z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jedynie pod warunkiem, że w tym czasie kontynuują naukę. Osoba, która nie ukończyła nauki stacjonarnej, ale ukończyła 26 lat winna zgłosić się do dziekanatu i poprosić o zgłoszenie jej do ubezpieczenia przez uczelnię. Takie ubezpieczenie przysługuje do ukończenia nauki stacjonarnej.


3

Bezrobotni

Bezrobotni

Bezpłatnie ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać osoby zarejestrowane w urzędach pracy jako bezrobotni. Pamiętajmy, że bezrobotnym może zostać również osoba, która ukończyła 18 rok życia i uczy się niestacjonarnie.


4

Pracownicy

Pracownicy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą lub są zatrudnione w stosunku pracy czy służbowym mogą bezpłatnie się leczyć. Osoby które wykonują pracę na umowę zlecenie, również powinni być objęci przez swoich pracodawców ubezpieczeniem zdrowotnym. Jest tu jednak kilka wyjątków np.: uczniowie, studenci, osoby, które pracują na umowę o pracę u innego pracodawcy.
Ważne: jeżeli wykonujemy pracę jedynie na podstawie umowy o dzieło nie mamy ubezpieczenia zdrowotnego. Przy takich umowach nie odprowadza się składek zdrowotnych.


5

Członkowie rodziny

Członkowie rodziny

Jeżeli masz ubezpieczenie możesz zgłosić przy sobie za darmo członka rodziny, który może tak jak ty korzystać bezpłatnie z opieki zdrowotnej. Członkami rodziny ubezpieczonego są:
a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
b) małżonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym (rodziców, dziadków, pradziadków).


6

Osoby korzystające z pomocy społecznej

Osoby korzystające z pomocy społecznej

Osoby, które ukończą 18 rok życia i nie mają możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego w w/w sposób a są chore i wymagają leczenia mogą zgłosić się do właściwego ośrodka pomocy społecznej i starać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym na czas leczenia.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 24.10.2013

Komentarze