Jak złożyć sprzeciw od wyroku nakazowego w sprawie karnej?

W tej poradzie dowiecie się, jak po sporządzeniu sprzeciwu od wyroku nakazowego spowodować, aby trafił do sądu i jednocześnie odniósł skutek w postaci utraty mocy wyroku nakazowego.

  • czas lub koperta ze znaczkiem
1

Sporządzić sprzeciw w dwóch egzemplarzach. Pamiętać o jego złożeniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu.


2

Sprzeciw można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.
Nie można go wysłać faxem ani e-mailem.


3

Osobiste złożenie sprzeciwu wymaga udania się do sądu, odnalezienia w sądzie biura podawczego i przedłożenia tam dwóch egzemplarzy sprzeciwu. Jeden egzemplarz pracownik sądu zatrzyma w sądzie a na drugim potwierdzi wpływ do sądu i zwróci osobie składającej.
Wysłanie sprzeciwu pocztą wymaga zapakowanie jednego egzemplarza sprzeciwu do koperty i wysłania go listem poleconym na adres sądu, z którego przyszedł nakaz. Drugi egzemplarz wraz z pocztowym dowodem nadania zachowujemy dla siebie.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • prosta czynność wymagająca odrobiny samodyscypliny


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.10.2012

Komentarze

ciekawe

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:34:21

Interesujące:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 19:01:18