Jak wyglądają prawa i obowiązki pracownika w przypadku umowy zlecenia/umowy o dzieło?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, które regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego.

1

Pracodawca z mocy wyraźnie brzmiącego przepisu prawa pracy, mianowicie artykułu 22 § 12 wskazał, iż nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy w ramach stosunku pracy
(a zatem wykonywania pracy na rzecz pracodawcy,
- pod jego kierownictwem,
- w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, etc.).


2

Nawet wówczas, gdy pracodawca nazwie taką umowę umową o dzieło lub umową zleceniem, to nie zapominajmy, iż bez względu na nazwę umowy będziemy mieli do czynienia ze stosunkiem pracy – na wypadek ograniczania naszych uprawnień wynikających z tego stosunku zawsze przysługuje nam prawo wystąpienia do sądu z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.


3

W klasycznym stosunku umowy o dzieło lub umowy zlecenia nie występuje pracodawca, ale równorzędne podmioty stosunku cywilnoprawnego. Nasze obowiązki w takim przypadku będzie normowała treść umowy.


4

Pamiętajmy przy tym, iż umowa o dzieło jest umową rezultatu (czyli efektem wykonania naszej umowy jest skonkretyzowane „dzieło”, umowa zlecenie jest zaś – co do zasady – umową starannego działania, w której nie gwarantujemy osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, ale gwarantujemy staranność w dążeniu do efektu).


5

Uwagi i spostrzeżenia

  • W umowie o dzieło lub umowie zleceniu nie występuje pracodawca, ale równorzędne podmioty stosunku cywilnoprawnego. Nasze obowiązki w takim przypadku będzie normowała treść umowy.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

dobre

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:31:33

Dobra porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 23:21:14

Warto też zwrócić uwagę, iż zlecenie jako takie przede wszystkim dotyczy dokonywania czynności prawnych dla zlecającego przez otrzymującego zlecenie (np. kupowanie obrazów, towarów etc.). W dawniejszych kodyfikacjach ściśle łączono pełnomocnictwo ze stosunkiem zlecenia. Pozostałością tego jest wzmianka w polskim k.c.
Czasami pojawiają się problemy w stosowaniu przepisów o zleceniu i o umowie o dzieło. Zresztą nazwa poszczególnej umowy (o dzieło, o usułgi, o wykonanie etc.) nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ poszczególne przepisy stosuje się według treści istniejącego stosunku prawnego. Jest jeszcze kwestia wzorców umów przy stosunkach dwustronnie profesjonalnych, gdzie zasadniczo klauzule sprzeczne nie wchodzą w skład umowy.

Ostatnio zmieniony: 2011-10-04 18:46:59