Jak walczyć o swoje prawa pracując na tzw. "umowach śmieciowych"?

Bardzo często pracodawcy wykorzystują pracowników zatrudniając ich na tzw. umowach śmieciowych (zlecenia bądź o działo). W zamian żądają wykonywania pracy jak na pełnym etacie. Jest to ewidentna próba obejścia przepisów kodeksu pracy oraz pozbawienie pracowników korzyści wynikających z umowy o pracę. Można z tym walczyć występując do Sądu Pracy z pozwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. Poniżej wzór pozwu własnego autorstwa.

1

Po pierwsze zbieramy dowody na wykonywaną pracę, szukamy świadków, itp.


2

W uzasadnieniu wskazujemy warunki, w jakich świadczyliśmy pracę, czyli wymiar czasu pracy, jej regularność, to że praca wykonywana była pod nadzorem, w jednym stałym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Bardzo ważne jest, aby tak było, ponieważ są to warunki, które determinują charakter wykonywanej pracy, nie ważne jak umowa jest nazwana ważne w jaki sposób była wykonywana. A więc jeśli pracowaliśmy przez 8 godzin w sklepie jako sprzedawca, nad nami stał kierownik, który nam mówił co mamy robić, do pracy chodziliśmy codziennie to pomimo, iż mieliśmy spisaną umowę zlecenia to była to ewidentnie umowa o pracę, a pracodawca chciał w ten sposób ominąć przepisy prawa pracy .


3

Wartością przedmiotu sporu jest minimalne wynagrodzenie brutto za cały rok.
Postępowanie przed sądem pracy nie podlega opłatom sądowym jeżeli dochodzona kwota nie przekracza 50 tys. zł. Jeżeli natomiast roczne dochodzone wynagrodzenie jest wyższe niż 50 tys. zł, wtedy pracownik wnoszący powództwo będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty stosunkowej w wysokości 5 proc. obliczonej w powyższy sposób wartości przedmiotu sporu.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Ważne. Z pozwem może wystąpić również osoba, która wykonywała pracę na czarno bez jakiejkolwiek umowy, ale musi posiadać dowody ,że takową pracę wykonywała , czyli najlepiej jacyś świadkowie.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 27.02.2013

Komentarze

Dobra porada, może się przydać komuś, kto jest wykorzystywany przez pracodawcę.

Ostatnio zmieniony: 2013-03-13 16:58:00