Jak uzyskać od pracodawcy zaległą pensję?

Zdarzają się takie sytuacje, gdy pracodawca nie płaci pracownikowi wynagrodzenia. Wielu z nas miało styczność z takowym przypadkiem (osobiście czy też wśród rodziny lub znajomych) Co zatem należy czynić w obronie swoich praw pracowniczych? Jakimi uprawnieniami dysponujemy w związku z posiadanym przez nas statusem pracownika? Jakie obowiązki względem nas ma nasz ''chlebodawca''?

1

W świetle art.85§1 Kodeksu Pracy wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Należy zatem pamiętać, że wynagrodzenie pracownicze podlega ochronie prawnej.


2

Jedną z możliwości dla pracownika, któremu nie wypłacono wynagrodzenia w umownym okresie jest skierowanie skargi do Inspekcji Pracy. Złożona skarga inicjuje wszczęcie kontroli w trakcie, której inspektor żąda od pracodawcy złożenia wyjaśnień. Inspektorowi w związku z przeprowadzaną kontrolą przysługują następujące uprawnienia:
1) nakazanie pracodawcy wypłaty zaległego wynagrodzenia
2) wszczęcie postępowania w sprawie popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika


3

Pracownik, który nie może wyegzekwować należnego mu wynagrodzenia może również, domagając się swoich roszczeń wkroczyć na drogę sądową, czyli złożyć pozew o zapłatę wynagrodzenia za pracę wraz z odsetkami za zwłokę pracodawcy.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 07.11.2012

Komentarze

Pomocna porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 19:02:23