Jak szybko wymienić dowód osobisty?

Bardzo często zdarza się, że gubimy nasze dokumenty albo tez padamy ofiarą ich kradzieży. Niestety wiele osób w portfelu nosi praktycznie wszystko: dowód osobisty, prawo jazdy, karty do bankomatów, zdjęcia bliskich osób, pieniądze, wizytówki i wiele innych ważnych informacji. Utrata dokumentów bardzo dużo komplikuje i w takiej sytuacji warto od razu poczynić właściwe kroki, aby jak najszybciej stać się posiadaczem nowych papierów. Dowód osobisty możemy wymienić z kilku powodów, nie tylko w razie jego utraty, i właśnie pod tym kątem rozpatrzmy kolejne kroki jakie trzeba zrobić, aby w danej sytuacji uzyskać nowy dokument.

1

Kradzież lub zagubienie dowodu osobistego

Kradzież lub zagubienie dowodu osobistego Bardzo trudno jest odzyskać skradzione dokumenty, gdyż są one wyrzucane do śmietników lub porzucane na uboczu.

Po pierwsze szybko zastrzegamy serie i numer dowodu w Systemie Związku Banków Polskich. Można to zrobić w większości polskich banków (nie trzeba posiadać konta). Po drugie udajemy się do dowolnego urzędu gminy, który przyjmie od nas zgłoszenie o utracie dowodu osobistego i odnotuje ten fakt w systemie (osoba zgłaszająca otrzyma zaświadczenie o utracie dokumentu). Po trzecie musimy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego w urzędzie gminy, w której jesteśmy lub byliśmy zameldowani na pobyt stały. Do wniosku należy załączyć dwie fotografie o wymiarach 35x45 mm, lewy półprofil, a także odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa, jeśli takowe miało miejsce poza terenem gminy, w której składamy wniosek.


2

Zmiana danych na dowodzie osobistym

Czasami staramy się o nowy dowód osobisty ponieważ zmieniliśmy miejsce stałego zameldowania, nazwisko, albo nastąpiła odgórna zmiana administracyjna, która wymaga od nas wymiany wszystkich dokumentów. W tym celu musimy udać się do urzędu gminy, w której jesteśmy lub byliśmy zameldowani na pobyt stały (liczy się ostatnie zameldowanie na pobyt stały, nawet w sytuacji, gdy aktualnie nie posiadamy zameldowania) i tam złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Do wniosku, podobnie jak w przypadku zagubienia i kradzieży, załączamy dwie fotografie i odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa.


3

Istotne informacje

Gdy wystąpiła zmiana danych zamieszczonych na dowodzie osobistym (np. ślub), dowód ten będzie ważny tylko 3 miesiące od dnia zarejestrowania zmiany. Po upływie trzech miesięcy następuje automatyczne unieważnienie dowodu w systemie, a zatem osoba, która do tego czasu nie wymieni dokumentu pozostaje bez ważnego dowodu osobistego.

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego jest ważne do momentu odbioru nowego dokumentu (zaświadczenie należy mieć ze sobą w chwili odbioru dokumentu).
Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie niezależnie od przyczyny wymiany.
Okres oczekiwania na nowy dokument wynosi do 30 dni ustawowo, niezależnie od przyczyny wymiany dowodu.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 30.07.2013

Komentarze