Jak skompletować niezbędne dokumenty do złożenia pozwu o rozwód?

Skuteczne złożenie pozwu o rozwód wymaga zachowania minimum formalności. Jeśli nie zostaną spełnione – sąd nie przystąpi do rozpoznania sprawy.

  • pozew, akt małżeństwa, aktz urodzenia dzieci – jeśli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci.
1

Do założenia sprawy rozwodowej wymagane jest złożenie w sądzie:
1. Pozwu.
2. Aktu małżeństwa.
3. Aktów urodzenia dzieci – jeśli małżonkowie posiadają niepełnoletnie dzieci.


2

Pozew składa się w dwóch egzemplarzach.
Akty małżeństwa i urodzenia dołącza się w oryginale i w kserokopii.


3

Wszystko razem należy złożyć we właściwym sądzie.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Są to wymogi, o których nie można zapomnieć. Jeśli się je pominie, sąd wezwie do ich uzupełnienia, co przedłuża postępowanie.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 15.07.2012

Komentarze

cenne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:38:53