Jak rozwiązać umowę zlecenie?

Zlecenie to umowa cywilnoprawna, przewidziana w Kodeksie cywilnym, jedna z tzw. umów śmieciowych. Poniżej przedstawiam zasady rozwiązania umowy zlecenia.

1

Zlecenie może być rozwiązane w drodze porozumienia stron jak każda inna umowa.


2

Zlecenie może być wypowiedziane w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, lecz jeśli wypowiedzenie
dokonywane jest bez ważnego powodu, to wówczas osoba wypowiadająca naraża się na odpowiedzialność
odszkodowawczą.


3

Zlecenie wygasa także wskutek śmierci zleceniobiorcy albo utraty przez niego pełnej zdolności do czynności
prawnych, natomiast w przypadku śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez zleceniodawcę stosunek zlecenia trwa nadal w niezmienionej postaci, z tym, że w miejsce zleceniodawcy
wstępują jego spadkobiercy.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.11.2012

Komentarze

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-05-30 22:45:09

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-05-30 22:45:09

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:34:41

Przydatne:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 19:01:47