Jak prawidłowo sporządzić testament? - przypadki nadzwyczajne

Zgodnie z przepisami, prawo do tego, co posiadamy, mają po naszej śmierci członkowie najbliższej rodziny. Czasem jednak chcemy, by nasz majątek przeszedł w ręce dalszych krewnych lub bliskiej, lecz zupełnie nie spokrewnionej osoby (np. przyjaciółki). W takim przypadku niezbędny będzie testament. Testament można sporządzić nie tylko w obecności prawnika. Aby jednak nabrał on mocy prawnej, musimy spełnić kilka zasadniczych warunków.

1

Testament należy napisać własnoręcznie. Aby był ważny, musi być:
– w całości spisany przez spadkodawcę pismem ręcznym (nie wolno go pisać na maszynie lub komputerze, nie może nas w tym zastąpić inna osoba a my tylko złożymy podpis
– podpisany przez nas; możemy napisać tylko swoje nazwisko, wykluczone są natomiast inicjały lub tzw. parafa;
– opatrzony datą.
Jeśli któryś z powyższych warunków nie zostanie spełniony, testament jest nieważny.


2

Możliwe jest też przekazanie ostatniej woli w innych formach. Czasem, okoliczności uniemożliwiają napisanie formalnego testamentu. Prawo dopuszcza jednak dodatkowe możliwości przekazania ostatniej woli, w taki sposób, aby oświadczenie nabrało mocy prawnej i nie budziło żadnych wątpliwości.


3

Testament Urzędowy
W pewnych okolicznościach, kiedy nie możliwe jest własnoręczne spisanie ostatniej woli, można ją przekazać ustnie, w obecności urzędnika państwowego - wójta, starosty, sekretarza powiatu (gminy), marszałka województwa lub kierownika urzędu stanu cywilnego oraz co najmniej dwóch świadków. Oświadczenie woli zostanie spisane w protokole i odczytane w obecności świadków. Musi być ono podpisane przez spadkodawcę i wszystkie obecne przy sporządzaniu testamentu osoby.
Z tej formy nie mogą skorzystać osoby głuche lub nieme.


4

Testament Ustny
Testament taki, sporządza się w nadzwyczajnych okolicznościach, na przykład jeśli istnieje obawa rychłej śmierci, lub gdy choroba, nagłe kalectwo, uniemożliwiają własnoręczne sporządzenie dokumentu. Spadkodawca oświadcza swoją ostatnią wolę w obecności trzech świadków. Jeden ze świadków spisuje oświadczenie spadkodawcy, podając miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz miejsce i datę spisania go. Musi tego dokonać w okresie 1 roku, od czasu złożenia oświadczenia. To pismo muszą podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. Jeżeli świadek testamentu ustnego nie dotrzymał terminu i z jakichś przyczyn go nie spisał, można treść ostatniej woli potwierdzić przed sądem w terminie sześciu miesięcy od otwarcia spadku.


5

Testament Podróżny
W czasie podróży statkiem lub samolotem, można sporządzić testament przed kapitanem statku lub jego zastępcą – oświadczamy wówczas swoją wolę przy nim i dwóch świadkach.
Testamenty szczególne tracą ważność po upływie sześciu miesięcy od momentu, gdy minęły przyczyny ich sporządzenia.


6

Pamiętajmy, aby nasz testament był ważny i oszczędził w przyszłości komplikacji naszym bliskim, musimy postępować zgodnie z wymogami prawnymi. Nie ważny będzie testament, spisany pod wpływem groźby, lub środków psychoaktywnych – np. alkoholu czy narkotyków. W ostatniej woli możemy umieścić nie tylko dyspozycje, związane z majątkiem. Możemy również zawrzeć inne dyspozycje, obejmujące różnego typu działania, dotyczące różnych osób. Dobrze też wyznaczyć wykonawcę testamentu, czyli osobę, która dopilnuje, aby wykonano naszą ostatnią wolę. Najlepiej, jeśli będzie to osoba spoza rodziny, nie zainteresowana w sprawie.


Galeria

zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 23.09.2009

Komentarze

wartościowa porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:29:16

Zawarcie w testamencie ostatniej woli jest bardzo ważne przy podziale.

Ostatnio zmieniony: 2010-12-14 19:50:31

Brak daty (w kroku pierwszym) nie powoduje nieważności testamentu zwykłego. Problem pojawia się gdy istnieje kilka testamentów i nie da się ustalić który był ostatni. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2010-10-21 14:58:12