Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o pracę na czas określony i nieokreślony?

Treść umowy o pracę uregulowana jest przepisami Kodeksu pracy. Oczywiście kodeks określa pewne minimum, które strony umowy mogą rozszerzyć. Pamiętać należy, iż w przypadku wprowadzenia postanowień mniej korzystnych niż te wynikające z przepisów prawa pracy - pierwszeństwo mają przepisy przed treścią umowy.

1

Bez względu na to, czy zawieramy umowę o pracę na czas określony, czy też na czas nieokreślony - treść umowy o pracę powinna zawierać co najmniej:
- określenie stron umowy;
- rodzaj umowy (okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony
- datę zawarcia umowy o pracę;
- warunki pracy i płacy (rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy).


2

W naszym interesie jest również precyzyjne określenie zakresu wykonywanych obowiązków.


3

Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.
Jeżeli nie jest zawarta na piśmie, pracodawca powinien w formie pisemnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy poinformować pracownika o dokonanych ustaleniach co do stron umowy, jej rodzaju i warunków.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

Ważna porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 23:21:48