Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa najmu studenckiego mieszkania?

Powinniśmy mieć świadomość, iż umowa najmu uregulowana jest bezpośrednio w przepisach Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w przypadku kiedy w umowie pewnych kwestii nie uregulujemy, odmiennie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. Dla zabezpieczenia własnego interesu niejednokrotnie warto zmodyfikować zasady wynikające z kodeksu - oczywiście w taki sposób, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

1

Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy najemcami, czy wynajmującym. Studenci z reguły są najemcami.


2

Umowa powinna co do zasady określać jej strony oraz osoby działające w imieniu stron.
Uważajmy na umowy zawierane z pełnomocnikami lub pośrednikami. Zawsze żądajmy okazania dokumentu pełnomocnictwa i tytułu prawnego do lokalu (takim tytułem jest odpis księgi wieczystej, zaświadczenie ze spółdzielni, umowa najmu, z której nie wynika zakaz podnajmu, etc.).


3

Dokładnie opiszmy przedmiot umowy (lokal A położony przy ulicy B o powierzchni C, dla którego prowadzona jest księga wieczysta oznaczona numerem D).


4

Sprecyzujmy wysokość czynszu i ewentualnie innych opłat, do ponoszenia których jesteśmy zobowiązani
(w umowie bądź protokole odbioru mieszkania stanowiącego integralną część umowy możemy spisać liczniki).


5

Precyzyjnie określmy czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia, a także:
- nasze prawa i obowiązki (tych nie nakładajmy na siebie za wiele
- oraz obowiązki wynajmującego (żądajmy, aby naprawy - np. kanalizacji, instalacji elektrycznych, odpadającego tynku etc. - obciążały wynajmującego, a nie najemców).


6

Zawsze czytajmy umowy, które przedkładają nam wynajmujący i nie obawiajmy się zaproponować własnych warunków!


7

Uwagi i spostrzeżenia

  • Umowa powinna co do zasady określać jej strony oraz osoby działające w imieniu stron.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

ciekawe :D

Ostatnio zmieniony: 2013-03-14 23:35:14

Super:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 23:22:35

super porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-17 12:19:28

Jest dużo przykładowych umów w internecie.

Ostatnio zmieniony: 2012-09-29 10:11:56

Najlepiej umowę przeczytać, w momencie kiedy pobierana jest kaucja i może nie być oddana, bo np. właściciel stwierdzi, że na podłodze ta glazura nie była pęknięta a była, warto zrobić zdjęcia mieszkania i dołączyć do umowy najmu. Niektóre osoby zapominają i w umowie nie zaznaczają, dokładnego terminu zapłaty za wynajem. o tym też warto pamiętać. W umowie oprócz samego imienia i nazwiska, warto również podać pesel lub adresy zameldowania.

Ostatnio zmieniony: 2012-07-05 11:22:50

Dziękuję za tą poradę, na pewno skorzystam.

Ostatnio zmieniony: 2011-10-01 10:15:50