Jak odwołać się od wyroku nakazowego w sprawie karnej?

W sprawach karnych, w przypadku niektórych występków sąd może skazać i wymierzyć karę bez przeprowadzenia rozprawy wydając wyrok nakazowy. Wyrok taki sąd doręcza oskarżonemu z pouczeniem iż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oskarżony może wnieść sprzeciw. W niniejszej poradzie dowiecie się, co należy zrobić, aby sprzeciw okazał się skuteczny.

  • przesyłka z sądu zawierająca wyrok nakazowy, papier, długopis
1

Odebrać korespondencję z sądu zawierającą wyrok nakazowy. Oczywiście o tym, że przesyłka pocztowa zawiera sprzeciw dowiemy się dopiero po jej odebraniu, jednak nie ma najmniejszego sensu nieodbieranie przesyłki - jeśli jej nie odbierzemy, nie będziemy mogli złożyć sprzeciwu, wyrok nakazowy się uprawomocni i z oskarżonego staniemy się skazanymi. Prawidłowe wniesienie sprzeciwu spowoduje natomiast utratę mocy wyroku nakazowego i skierowanie sprawy na rozprawę, co pozwoli podjąć obronę.


2

Dokładnie zapamiętać, kiedy przesyłka trafiła w nasze ręce, gdyż od tego dnia liczy się termin 7 dni na wniesienie sprzeciwu. Pamiętać należy, że dotyczy to 7 dni bieżących a nie roboczych. Najlepiej trzymać się reguły, że skoro np. odebraliśmy przesyłkę w poniedziałek to ostatni dzień terminu to również poniedziałek w następnym tygodniu itp. Jeśli natomiast odbierzemy przesyłkę w czwartek a czwartek w następnym tygodniu będzie dniem ustawowo wolnym od pracy (np. Boże Ciało) to ostatnim dniem terminu będzie piątek.


3

Należy sporządzić sprzeciw w/g następującego schematu:
- adres wnoszącego sprzeciw,
- nazwa sądu i wydziału sądowego (jest na wyroku)
- sygnatura akt (również jest na wyroku)
- tytuł pisma: SPRZECIW
- treść sprzeciwu: Wnoszę sprzeciw od wyroku nakazowego z dnia (tu podać datę z wyroku) wydanego przez Sąd Rejonowy w (tu podać miejscowość, w której znajduje się sąd) w sprawie oznaczonej sygnaturą akt (tu podać numer sprawy z wyroku)
- podpis.
Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Nie musimy pisać dlaczego nie zgadzamy się w wyrokiem.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • najważniejszą rzeczą jest złożenie sprzecwiu w terminie 7 dni od odebrania wyroku


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 13.10.2012

Komentarze

Ciekawe:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 19:00:49