Jak nie zostać oszukanym, gdy pracodawca nie chce podpisać umowy ("praca na czarno")?

Sytuacja, w której pracodawca nie chce z nami podpisać umowy, zdarza się często. Związane jest to z kosztami, których chce uniknąć pracodawca. Prawda jest jednak również taka, iż sami nie domagamy się zawarcia umowy - czy to cywilnoprawnej (zlecenie, dzieło), czy też nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Wynika to z obawy przed utratą możliwości zarabiania u danej osoby czy też innych kwestii (np. utratą ulg uzależnionych od wysokości osiąganego dochodu).

1

Musimy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek wynikający wprost z Kodeksu pracy - zawarcia umowy w formie pisemnej, a jeżeli tego nie czyni, to poinformowania nas na piśmie o ustaleniach co do rodzaju umowy i jej warunków (art. 29 § 2).


2

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika) potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.


3

Jeżeli jednak osoba chcąca nas zatrudnić odmawia zawarcia pisemnej umowy o pracę i nie potwierdza jej warunków – środkiem ochrony jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy, ewentualnie własny pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy. Musimy wówczas wykazać, że zawarto z nami umowę, na podstawie której zobowiązani byliśmy do świadczenia pracy:
- określić rodzaj pracy,
- wymiar czasu pracy,
- wskazać wynagrodzenie, jakie zostało z nami ustalone,
- wskazać czas pracy, w jakim mieliśmy wykonywać nasze obowiązki,
- oraz wykazać, iż w ramach wykonywania obowiązków byliśmy podporządkowaniu poleceniom naszego pracodawcy.


4

Co do zasady - postępowanie przed sądem pracy jest bezpłatne. Warto zgromadzić materiał dowodowy do takiej sprawy przed wszczęciem postępowania – np. świadków, jeżeli podpisujemy listy obecności – zróbmy im zdjęcie lub kserokopię, jeśli pracodawca wydaje nam polecenia – nagrajmy go, etc.


5

Sąd w takim procesie ustala, w jakim okresie byliśmy zatrudnieni oraz ewentualnie o dalszych naszych roszczeniach wobec pracodawcy – czy to wynagrodzenie za pracę, czy też ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, bądź świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-05-17 20:58:23

CIekawe, przydatne

Ostatnio zmieniony: 2011-03-20 11:35:33