Jak napisać wniosek o separację?

Z partnerem się nie układa, żadna ze stron nie chce rozwodu ale doszli zgodnie do wniosku, że pora na separację. W powyższej sytuacji wystarczy złożyć do sądu wniosek o separację. Wniosek możemy złożyć w sytuacji kiedy nie ma wspólnych małoletnich dzieci, i obie strony zgodnie wyraziły żądanie orzeczenia separacji. W innej sytuacji składamy pozew o separację.

1

Wniosek można napisać szybko i bez najmniejszego problemu. Musimy uiścić opłatę w sądzie w wysokości 100zł.
Składamy go w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania obu małżonków, lub w miejscu ich pobytu, Jeżeli małżonkowie przebywają w różnych miejscach, wówczas odpowiedni będzie sąd znajdujący się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.


2

Wniosek po prawej stronie na górze, musi zawierać miejscowość oraz datę. Również po tej samej stronie wpisujemy dane Sądu do którego składamy wniosek.
UWAGA! Inaczej niż w podaniach, dane swoje i małżonka wpisujemy również po PRAWEJ stronie, pod danymi Sądu, do którego składamy wniosek. Podajemy: imię, nazwisko, adres.


3

Poniżej przechodzimy do napisania wniosku.
Tytułujemy go:"WNIOSEK O ORZECZENIE SEPARACJI NA ZGODNE ŻĄDANIE MAŁŻONKÓW".
Dalsza część powinna brzmieć mniej więcej- "Wnioskodawcy tutaj podajemy swoje imiona i nazwiska, będący w związku małżeńskim od dnia ........ , nr. aktu małżeństwa.........., wnoszą o orzeczenie separacji na zgodne żądanie."


4

Poniżej wpisujemy: "Uzasadnienie" w nim przedstawiamy dokładnie sytuację, która sprawiła, że wnioskuje się razem ze współmałżonkiem o orzeczenie separacji.
Pod uzasadnieniem składane są własnoręczne podpisy małżonków. Proszę pamiętać o tym, że oboje muszą się podpisać.


5

Do wniosku dołączamy odpis aktu małżeństwa.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 04.07.2012

Komentarze

cenne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:38:40