Jak napisać umowę przedwstępną?

Ten typ umowy stosowany jest, gdy chcemy sprzedać bądź kupić nieruchomość. Nie wywołuje ona skutków związanych z dokonaniem kupna/sprzedaży, ale stwarza obowiązek dokonania takiej czynności w przyszłości. Plusem umowy przedwstępnej jest zmniejszenie rozmiarów strat, które mogą ponieść strony umowy. Minusem zaś są dodatkowe koszty notarialne.

1

Umowa przedwstępna może być sporządzona na kartce papieru, którą podpisuje się w obecności notariusza (potwierdza on notarialnie taką umowę, co sprawia że ma ona większą moc prawną).


2
Zdjęcie z sxc.hu Zdjęcie z sxc.hu

Przy sporządzaniu umowy przedwstępnej należy zwrócić uwagę na pewne istotne sprawy:
- ustalenie prawa własności nieruchomości (do dokończenia transakcji niezbędna jest zgoda obu małżonków w przypadku wspólności majątkowej; zgodę takową musi też wydać inny członek rodziny sprzedającego, jeśli to on jest właścicielem nieruchomości).
- ustalenie prawa własności gruntu, na który znajduje się nieruchomość lokalowa będąca przedmiotem umowy. Pomocny okazuje się akt własności lokalu. Zalecaną sytuacją jest taka, w której obie własności są w rękach tej samej osoby.


3

Następnie sprawdzamy istnienie nieujawnionych wcześniej zobowiązań. Sama księga wieczysta tutaj nie wystarcza, bo zobowiązanie mogło równie dobrze pojawić się tuż po wydaniu odpisu z księgi wieczystej (odpisu potrzebnego do zawarcia umowy przedwstępnej). Innymi dokumentami, które powinien okazać sprzedający są:
- oświadczenie sprzedającego, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne z nieruchomości
- oświadczenie o nie zaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi lub z tytułu należności wobec ZUS-u (gdy sprzedający prowadzi działalność gospodarczą) a także o nie zaleganiu z opłatami za czynsz i wobec dostawców mediów (woda, gaz, telewizja kablowa, prąd)
- tytuł do dysponowania pomieszczeniami przynależnymi do nieruchomości (piwnica, garaż, parking)
- oświadczenie o braku tytułów prawnych do nieruchomości przez osoby trzecie (osoby zameldowane, które odsiadują w zakładzie karnym lub zostały umieszczone w szpitalu).


4

Należy wspomnieć także o wyposażeniu, które wraz ze sprzedawaną nieruchomością ma przejść na nabywcę.


5

Umowa przedwstępna powinna wspominać też o konsekwencjach niedotrzymania umowy przez jedną ze stron.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy prawnika, który jedynie będzie mógł dokonywać kontroli prawnej poprawności zawieranej umowy. To właśnie same strony muszą wiedzieć, co umowa przedwstępna ma zawierać.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 22.03.2011

Komentarze

cenne

Ostatnio zmieniony: 2013-02-17 12:19:44