Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o obniżenie alimentów.

1

Najpierw wpisujemy nazwę miejscowości (w której piszemy nasz pozew) wraz z datą i nieco poniżej adres sądu właściwego dla wniesienia pozwu. Będzie to sąd rejonowy (dopisać należy „Wydział Rodzinny i Nieletnich”), właściwy dla miejsca przebywania pozwanego.


2

Nieco niżej wpisujemy dane obu stron, to jest powoda (czyli Twoje) a bezpośrednio pod nimi dane pozwanego (osoby, na rzecz której płaci się alimenty). Dane dotyczą imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu. Jeżeli któraś ze stron nie ma adresu zameldowania (a pozwany miejsca przebywania z zamiarem stałego pobytu), wpisuje się adres do korespondencji. Gdy pozwany ma zastępstwo procesowe (na przykład w postaci ojca lub matki), to wpisuje się adres zastępcy procesowego.


3
Zdjęcie z sxc.hu Zdjęcie z sxc.hu

Poniżej, pośrodku kartki umieszczamy tytuł pisma – POZEW o obniżenie alimentów.


4

Podajemy wartość przedmiotu sporu. Powinna ona odpowiadać dwunastokrotnej wysokości kwoty alimentów, której domaga się powód. Przykładowo powód płaci 1500 złotych alimentów miesięcznie. Domaga się obniżenia alimentów o 300 złotych do wysokości 1200 złotych. Zatem 1200 złotych x 12 miesięcy = 14400 złotych będzie w naszym przykładzie wartością przedmiotu sporu.


5

Pod tytułem piszemy nasze żądania, które mogą zaczynać się od wyrażenia „Wnoszę o ...”. Wśród wymienionych w punktach żądań powinny znaleźć się między innymi:
- nakaz obniżenia kwoty alimentów z istniejącej dotychczas kwoty do nowej wartości kwoty (na przykład z kwoty 1500 złotych do 1200 złotych) oraz wymienić wysokość obniżenia alimentów (w tym przypadku o 300 złotych)
- w powyższym żądaniu należy powołać się na wyrok zasądzający alimenty, których wysokość chce się obniżyć (podać nazwę sądu wraz z lokalizacją i sygnaturą akt do tamtego wyroku)
- w razie zastępstwa procesowego po stronie pozwanego, nakaz zasądzenia od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego.


6

Następnie piszemy uzasadnienie, które powinno zaczynać się od umieszczonego pośrodku nagłówka „Uzasadnienie”. Powołujemy się w nim na wszystko, co ma wpływ na nasze żądania. Wśród nich mogą być:
- utrata pracy i bycie bezrobotnym bez prawa do zasiłku (dowodem może być zaświadczenie z Urzędu Pracy)
- obniżenie wynagrodzenia za pracę
- możliwości zarobkowe (zły stan zdrowia, zdarzenie losowe lub wypadek)
- konieczność ponoszenia wydatków (na przykład opłaty za czynsz, energię elektryczną wraz z dowodami na owe opłaty)


7

Pod wszystkim umieszczamy własnoręczny podpis.


8

Do pozwu należy dołączyć załączniki, którymi mogą być odpisy pozwu, wyroku zasądzającego alimenty oraz dowody, na które powołano się w uzasadnieniu.


9

Uwagi i spostrzeżenia

  • Opłata sądowa wyniesie 5% wartości przedmiotu sporu (charakter stosunkowy). Nie może być jednak niższa niż 30 złotych.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 17.03.2011

Komentarze

no właśnie

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:29:51

Szkoda, że często sprawy o alimenty nie są tak naprawdę wynikiem potrzeb dzieci.... a jedynie szarpania się miedzy sobą rodziców.

Ostatnio zmieniony: 2012-07-05 11:42:51

Jedna rada =-badzmy szczesliwi

Ostatnio zmieniony: 2011-03-18 14:46:25

Taa na szczęście jestem za młody na takie problemy :)

Ostatnio zmieniony: 2011-03-18 14:18:29

przydatne ale oby nie trzeba było wykorzystac;)

Ostatnio zmieniony: 2011-03-18 10:20:43

Interesujące.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-18 08:35:22