Jak kiedy i czy policjant może nas wylegitymować?

Świadomość przysługujących nam oraz innym praw i obowiązków jest o tyle ważna, że niejednokrotnie może pomóc w skutecznym niedopuszczeniu do łamania naszych praw, a nas samych uchronić przed niewywiązywaniem się ustawowych obowiązków. Przykładem może być kwestia wylegitymowania przez Policję. Zwykle wówczas Policjant nie informuje o przysługujących nam prawach, tak jak np. w przypadku prawa do nieprzyjęcia mandatu karnego (…)

  • Świadomość oraz znajomość prawa, praw i obowiązków.
1

Zgodnie z Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.: (wybrane artykuły)

Art. 14. 1. W granicach swych zadań Policja w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania
przestępstw i wykroczeń wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe.
Art. 14. 3. Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych maja obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka.
Art. 15. 1. Policjanci wykonując czynności, o których mowa w art. 14, maja prawo:
1) Legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,


2

Podobnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 1990 r. w sprawie trybu legitymowania, zatrzymywania osób, dokonywania kontroli osobistej oraz przeglądania bagaży i sprawdzania ładunku przez policjantów.

§ 1. Policjanci w toku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, podejmowanych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz wypełniania poleceń sądu, prokuratora, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zwanych dalej "czynnościami służbowymi", mają prawo:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
2) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia,
3) zatrzymywania osób pozbawionych wolności, które na podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym terminie nie powróciły do niego,
4) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary.


3

ALE

§ 2. Policjanci, przystępując do czynności służbowych określonych w § 1, są obowiązani:
1) podać stopień, imię i nazwisko; policjanci nie umundurowani okazują ponadto legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować nazwisko policjanta i nazwę organu, który wydał legitymację,
2) podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.


4

ORAZ

§ 3. Policjant ma prawo legitymowania osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonania czynności służbowych, a w szczególności w celu:
1) identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,
2) ustalenia świadków zdarzenia powodującego naruszenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
3) wykonania polecenia wydanego przez sąd, prokuratora, organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
4) identyfikacji osób wskazanych przez pokrzywdzonych jako sprawców przestępstw lub wykroczeń,
5) poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się przed organami ścigania albo wymiarem sprawiedliwości.


5

Tak, więc gdy Policjant, Strażnik Miejski, Gminny przystępując do czynności służbowych nie przedstawia się w sposób określony w Rozporządzeniu lub nie podaje podstawy prawnej i faktycznej przyczyny podjęcia czynności, możemy świadomie odmówić wylegitymowania, szczególnie wtedy gdy uznamy je za bezzasadne i naruszające nasze prawa. Powtarzam: możemy, a nie musimy.

Tak stanowi prawo. Jak jednak życie codzienne wygląda naprawdę? Dobrze wiemy, że może wyglądać zupełnie inaczej. Zwłaszcza, gdy legitymujący będzie chciał postawić na swoim i skorzysta z innych przysługujących mu praw. Zaznaczam dodatkowo, że porada ta powinna być traktowana jako budowanie świadomości, a nie nakłanianie do działania.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Linki do przytoczonych Aktów Prawnych: http://www.policja.swinoujscie.pl/pomocnik/data/lex/Dz.U.90.70.409.html http://bip.kgp.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/36-6721.pdf


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 03.02.2011

Komentarze

Wart znać swoje prawa.

Ostatnio zmieniony: 2013-05-11 02:28:05

kurwy jebane psy

Ostatnio zmieniony: 2013-04-27 16:46:14

>@Halinkaaa:
>Zawsze można się do czegoś doczepić:)
>
przewaznie tak bywa

Ostatnio zmieniony: 2013-04-19 20:53:07

fajne autko :)

Ostatnio zmieniony: 2013-03-14 23:33:18

Zawsze można się do czegoś doczepić:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 16:51:03

super

Ostatnio zmieniony: 2013-01-23 12:16:32

ok.

Ostatnio zmieniony: 2012-06-08 09:47:52

Lepiej nie wkurzać Pana władzy. Za zwyczaj ma przy sobie więcej argumentów, niż my :)

Ostatnio zmieniony: 2011-10-01 10:29:00