Jak filmować, nagrywać i fotografować policję, straż miejską, urzędnika, osobę publiczną?

Zapewne niejednokrotnie mieliście do czynienia z sytuacją, w której zapis (nagranie audio, wideo, fotografia) tego, co się właśnie wydarzyło, mógłby korzystnie wpłynąć na pomyślne dla Was załatwienie sprawy. Przykładem może być kontrola drogowa, zatrzymanie i próba wylegitymowania przez Policję, chęć wyjaśnienia niejasnych okoliczności wykonania zdjęcia przy użyciu fotoradaru, problematyczna sprawa do załatwienia w Urzędzie itp. W wielu przypadkach może się, bowiem okazać, że funkcjonariusz, bądź inna osoba publiczna w sposób jawny łamie przysługujące nam prawa, czego zresztą często nie jesteśmy świadomi!

  • Kamera, Aparat, Mikrofon
1

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dopuszczalne jest w Polsce fotografowanie, nagrywanie i filmowanie (utrwalanie wizerunku) osób pełniących funkcję publiczne (Policjantów, Strażaków, Strażników Miejskich i Gminnych, Wojskowych, Urzędników itp.), a także jego rozpowszechnianie.
Podstawą prawną jest w tym przypadku Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych. Nie dotyczy to jednak osób prywatnych. Nie działa również za granicą Polski, gdzie każdy kraj ma swoje odrębne regulacje.

Notorycznie jednak spotykaną w naszym kraju praktyką jest brak świadomości i poszanowania tego prawa. Wystarczy odnieść się do pierwszego lepszego programu telewizyjnego, w którym mamy do czynienia z filmowaniem osoby publicznej. Warto wówczas powołać się na przysługujące nam prawa. Co więcej nie trzeba być dziennikarzem i posiadać legitymacji prasowej. Nikt w tym przypadku nie może tego od nas wymagać.


2

Zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r.:

Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych, 2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.


3

Nasuwać się mogą jednak wątpliwość kim jest osoba pełniąca funkcje publiczne. Reguluje to Ustawa Kodeks Karny z dnia 6 czerwca 1997r.:

Art. 115.
§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,
2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,
3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania
przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator
sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach
dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy,
4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona
jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu
kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności
usługowe,
6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego
albo funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową
9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie
czynności usługowe.

§ 19. Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu
samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 03.02.2011

Komentarze

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-05-30 22:44:54

praktyczna porada, zapraszam do siebie

Ostatnio zmieniony: 2013-05-13 20:07:51

Najlepiej mieć kamere zawsze przy sobie, ale teraz w dobie smartfonów nie jest to problem

Ostatnio zmieniony: 2013-04-07 15:36:36

Bardzo interesujące

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 13:02:48

ciekawa porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-01 18:46:05

Przyda się :)

Ostatnio zmieniony: 2013-01-31 21:46:04

Rada super

Ostatnio zmieniony: 2013-01-23 09:31:57

w woli doprecyzowania:

Zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 4 lutego 1994r. zezwolenie nie wymaga rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej, ale w trakcie pełnienia przez nią funkcji publicznych. Nie rozważamy tutaj osobno definicji osoby powszechnie znanej i definicji osoby pełniącej funkcje publiczne. Rozważamy natomiast koniunkcję tych dwóch określeń, a więc: OSOBĘ POWSZECHNIE ZNANĄ, W TRAKCIE PEŁNIENIA PRZEZ NIĄ FUNKCJI PUBLICZNYCH. Co znaczy jednak: POWSZECHNIE? Ustawa rzeczywiście nie definiuje pojęcia osoby powszechnie znanej. Jak sądzę to chyba to słowo budzi najwięcej wątpliwości. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że nie mówi się tu o osobie powszechnie znanej, ale nie pełniącej funkcji publicznych. Nie rozdziela się tych dwóch kwestii.


Możliwość rozpowszechniania wizerunku osoby powszechnie znanej bez jej zgody wymaga istnienia związku danej publikacji z pełnieniem przez tę osobę funkcji publicznych. Taka regulacja chroni osoby publiczne przed ingerencją w ich życie prywatne. Co więcej jeżeli wizerunek osoby powszechnie znanej został wykonany w trakcie pełnienia przez nią funkcji publicznych, fakt sprzeciwienia się wykonaniu jej wizerunku nie ma znaczenia dla możliwości jego publikacji. Przy próbie zrobienia zdjęcia policjantowi może on zasłonić twarz, czego nie możemy mu zabronić. Jeżeli jednak zrobimy zdjęcie, nie może nas zmusić do usunięcia go z nośnika danych i zabronić nam publikacji.

Wspomniany dzielnicowy jest naszym zdaniem jak najbardziej osobą powszechnie znaną. Dzielnicowy jest osobą powszechnie znaną w swoim środowisku pracy, w którym pełni funkcje publiczne (funkcjonariusza policji) / w obrębie terytorialnym swojego rewiru. Możemy zatem jak najbardziej wykonać mu zdjęcie, np. w trakcie interwencji na osiedlu, legitymowania osoby nietrzeźwej itp. Nie możemy tego zrobić natomiast w momencie kiedy wysiada z prywatnego samochodu, przyjeżdża do domu, jest w cywilu (nie jest na służbie), wtedy zgodnie z Art. 23 Kodeksu Cywilnego i Art. 81 ust. 1 wspomnianej ustawy jego wizerunek zaliczany jest do jego dóbr osobistych i jest prawnie chroniony.Ostatnio zmieniony: 2013-01-22 01:22:11

Dobre! Korzystajmy z tego.

Ostatnio zmieniony: 2013-01-04 19:51:30

Kwestie prawne zazwyczaj są trudne do zapamiętania. Ta z pewnością taka nie jest, bardzo fajnie :)

Ostatnio zmieniony: 2012-10-10 22:46:54

Co takiego?

Ostatnio zmieniony: 2012-07-22 12:59:26

a czy można tak po prostu na przesłuchaniu u prokuratora wyjąć aparat i zdjęciu mu zrobić? albo sędziemu podczas rozprawy?

Ostatnio zmieniony: 2012-06-08 11:22:13

Świetna porada,bardzo przydatna.

Ostatnio zmieniony: 2012-04-06 19:08:47

Niestety, wiekszosc osob bez charyzmy nie bedzie sie potrafilo oprzec policjantowi, ktory bedzie nam kazal przestac fotografowac/nagrywac.

Ostatnio zmieniony: 2011-02-06 21:05:17

Zgadzam się również. Bardzo dobra porada.

Ostatnio zmieniony: 2011-02-05 21:39:43

Bardzo dobrze wytłumaczone :-)

Ostatnio zmieniony: 2011-02-05 16:39:54