Jak dostać prawomocny wyrok?

Sąd po rozprawie wysyła wyrok do zainteresowanych, jednak nie zawsze jest to wyrok prawomocny a taki może być nam potrzebny do załatwienia wielu spraw urzędowych. Jak więc dostać prawomocny wyrok?

1

Na początek musimy odebrać wyrok, który powinien przyjść do nas listem poleconym. Po odebraniu musimy poczekać na uprawomocnienie się wyroku. Długość tego procesu zależy od charakteru sprawy i może zająć 2 - 3 tygodnie.


2

Po tym okresie musimy napisać wniosek.
W prawym górnym rogu - miejscowość i datę.
Pod spodem nazwę sądu i wydział: Np. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział Przestępstw Gospodarczych
I pod spodem: Wnoszę o wydanie prawomocnego wyroku z dnia 1 stycznia 2000 r.
W sprawie sygn. Akt (np.) XX WB 1111/11
Dokładny adres
Własnoręczny czytelny podpis


3

Zanosimy do biura podawczego. Czekamy na przesłanie wyroku do domu.


4

Uwagi i spostrzeżenia

  • Czasami mogą nam naliczyć opłatę manipulacyjną lub za wysyłkę - kwota ta nie przekracza kilku złotych.


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 25.03.2011

Komentarze

Fajan stronka, fajne teksty, tylko chyba komentarze nie działają :(
warto wiedzieć

Ostatnio zmieniony: 2013-02-26 16:33:00