Jak długo trwa okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony?

Wypowiedzenie to wprowadzony przez ustawodawcę czas ochrony pracownika przed nagłymi decyzjami pracodawcy. Wypowiedzieć można każdą umowę (uwaga: umowy na czas określony), co istotne - przyczyna wypowiedzenia zawsze musi być prawdziwa. Jeżeli jest nieprawdziwa - przysługuje nam powództwo do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, bądź o przywrócenie do pracy.

  • Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.
1

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


2

W przypadku umowy o pracę na czas określony – tu należy uważać. Bowiem w przypadku gdy zawieramy umowę na czas określony powyżej 6 miesięcy, można zawrzeć klauzulę dotyczącą wypowiedzenia tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Jeżeli klauzuli takiej do umowy nie wprowadzimy - co do zasady - jesteśmy zarówno my, jak i pracodawca zobowiązani do zachowania okresu trwania umowy.


3

Ustawodawca przewidział również możliwość wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny.
W takim przypadku okres wypowiedzenia normowany jest w art. 34 Kodeksu pracy:
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
- 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
- 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
- 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 26.09.2010

Komentarze

fajne :)

Ostatnio zmieniony: 2013-03-14 23:35:34

Dobra porada:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-18 23:20:42

super porada

Ostatnio zmieniony: 2013-02-17 12:19:09

Bardzo dobra porada. Przyda mi się właśnie.

Ostatnio zmieniony: 2011-10-27 09:08:52

Czasami na szybko szukam tych wiadomości. Teraz łatwo je znaleźć.

Ostatnio zmieniony: 2011-10-01 10:18:42