Granice rejestracji znaków towarowych. Czego zastrzec się nie da?

Każdego dnia spotykamy się z różnymi znakami towarowymi, które identyfikują produkty i usługi. Są one nieodłącznym elementem strategii marketingowej każdej firmy, ponieważ pozwalają na wyróżnienie się danej oferty na rynku. Jednak czy każdą markę można zarejestrować? Czy istnieją w tym zakresie jakieś ograniczenia? Poniżej udowadniam, że tak!

1

Jak należy rozumieć przez znak towarowy?

Jak należy rozumieć przez znak towarowy?

Zanim przejdziemy dalej, warto najpierw zdefiniować, czym dokładnie jest znak towarowy. Przepisy wskazują, że mamy tu do czynienia oznaczeniem, które służy do identyfikacji produktu lub usługi danej firmy. Może to być nazwa, logo, slogan, wzór graficzny lub kombinacja tych elementów. Aby korzystać z wyłączności do takiego oznaczenia, znak towarowy trzeba zgłosić do Urzędu Patentowego. Ewentualny monopol prawny jaki otrzymasz obejmie towary i usługi, które tam wskażesz. Wszystko reguluje tzw. klasyfikacja nicejska.


2

Czym jest zdolność odróżniająca znaku?

Jednym z kluczowych kryteriów przy rejestracji znaku towarowego jest jego zdolność odróżniająca. Znak towarowy musi być wystarczająco unikalny i nietypowy, aby móc jednoznacznie wskazać na pochodzenie towaru lub usługi. Oznaczenia, które są zbyt ogólne, opisowe lub powszechnie używane, mogą nie spełniać tego kryterium.
Przykłady znaków, które posiadają silną zdolność odróżniającą, to na przykład "Nike" dla obuwia i odzieży, "Apple" dla elektronicznych urządzeń mobilnych czy "Sprite" dla napojów gazowanych. Te znaki są unikalne, nietypowe i doskonale identyfikują produkty ich właścicieli.


3

Kategorie oznaczeń niezdolnych do rejestracji

W przypadku rejestracji znaków towarowych istnieje kilka kategorii oznaczeń, które nie mogą zostać zarejestrowane. Najczęściej spotykane to:


4

1. Oznaczenia niedystynktywne

Oznaczenia niedystynktywne to takie, które nie posiadają wystarczającej zdolności odróżniającej. Są to na przykład zwykłe słowa lub frazy, ale także proste elementy graficzne, które są powszechnie używane i nie mają unikalnego charakteru. Rejestracja takiego znaku towarowego byłaby sprzeczna z zasadami ochrony znaków towarowych. 
Przykładami mogą być nazwy: eco, premium, mini, mega czy universal. Niedystynktywne są także elementy techniczne domeny internetowej, czyli www oraz com.


5

2. Oznaczenia opisowe

Oznaczenia opisowe to takie, które bezpośrednio opisują cechy towaru lub usługi. Na przykład, jeśli firma sprzedaje owoce i chce zarejestrować znak towarowy "świeże owoce", jest to oznaczenie opisowe, które nie może być zarejestrowane.
Znaki opisowe nie posiadają wystarczającej zdolności odróżniającej. Przykładem znaku towarowego z silną zdolnością odróżniającą jest "Subway" dla restauracji fast food, który nie odnosi się bezpośrednio do produktu, ale jest unikalny i nietypowy.
Wyjątkiem są oznaczenie, które nabyły tzw. wtórną zdolność odróżniającą. Pierwotnie nie uzyskałby one ochrony, jednak w wyniku intensywnego używania konsumenci są w stanie wskazać od jakiego przedsiębiorcy pochodzi dany towar lub usługa. Przykładem może być marka eobuwie.


6

3. Oznaczenia, które weszły do języka potocznego

Czasami pewne słowa lub wyrażenia stają się na tyle powszechne i popularne, że weszły do języka potocznego. Rejestracja takich znaków towarowych byłaby trudna lub niemożliwa, ponieważ są one powszechnie używane przez różne firmy i nie mają wystarczającej zdolności odróżniającej.
Przykładami znaków towarowych, które stały się częścią języka potocznego, są herbatka po góralsku czy frappe (schłodzony napój kawowy).


7

4. Oznaczenia sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami

Oznaczenia, które są sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, również nie mogą zostać zarejestrowane jako znak towarowy. Przykładem mogą być znaki obraźliwe, wulgarne lub promujące nielegalne działania.
Prawo znaków towarowych ma na celu zapewnienie uczciwej i etycznej konkurencji, dlatego znaki sprzeczne z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami są wykluczone z rejestracji. To z tego powodu Urząd Patentowy odmówił rejestracji oznaczeniem takim jak Pożar w burdelu czy Dupeczka. 


8

Jak się do tego zabrać od strony formalnej?

Rejestracja  odbywa się w odpowiednich instytucjach, takich jak Urząd Patentowy. Jednak nie wszystkie znaki towarowe zostaną objęte ochroną. Urząd może odmówić rejestracji znaku, jeśli nie spełnia on określonych kryteriów lub wpada w kategorię oznaczeń, które nie mogą zostać zarejestrowane. Ważne jest zrozumienie tych kryteriów i ograniczeń przed przystąpieniem do procesu rejestracji.


9

Jak dostosować znak do rejestracji?

Istnieje kilka strategii, które możesz zastosować, aby zwiększyć szanse na uzyskanie ochrony.
Jedną z możliwości jest dodanie dodatkowego słowa do istniejącego znaku towarowego. Jednak nie jest to tak proste jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Ważne jest, aby wybrać słowo, które będzie oryginalne, nietypowe i nadające się do stworzenia unikalnej marki. Dodanie dwóch czy trzech opisowych słów nie wystarczy do stworzenia nazwy fantazyjnej i może nie spełniać kryteriów zdolności odróżniającej.
Alternatywnym podejściem jest stworzenie charakterystycznej grafiki dla nazwy opisowej. Poprzez dodanie elementu wizualnego, można obejść niektóre przeszkody związane z brakiem zdolności odróżniającej. Jednak należy pamiętać, że proces rejestracji jest bardziej skomplikowany. Nie wszystkie logo można bez problemu zarejestrować. W przypadkach, gdy nazwa jest na granicy opisowości, a logo zawiera elementy bezpośrednio opisowe, jak na przykład rysunek kury dla oznaczenia mięsa z drobiu lub podobizna samochodu dla usług wynajmu pojazdów, logo może nie tylko nie przynieść oczekiwanego efektu, ale nawet wzmocnić charakter opisowy oznaczenia.


10

Analiza prawna marki przez rzecznika patentowego

Analiza prawna marki przeprowadzana przez rzecznika patentowego jest niezwykle istotna dla skutecznej rejestracji Twojego znaku towarowego. Rzecznik posiada specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony marek, co umożliwia mu przeprowadzenie kompleksowej analizy.
W ramach weryfikacji Twojej marki rzecznik patentowy oceni zdolność odróżniającą znaku towarowego. Przeprowadzi badanie w celu identyfikacji istniejących znaków konkurencji, które mogą stanowić potencjalne konflikty. Dzięki temu możesz uniknąć zgłoszenia znaku, który jest podobny lub może wprowadzać w błąd Twoich klientów.
Dodatkowo, rzecznik patentowy pomoże Ci w samym zgłoszeniu, zapewniając prawidłowe wypełnienie dokumentów i spełnienie wszystkich wymogów formalnych. Będzie również reprezentował Twoje interesy w przypadku ewentualnych sporów lub ewentualnej odmowy rejestracji .
Analiza prawna marki przez daje pewność, że Twój znak towarowy spełnia wszystkie wymogi prawne i ma większe szanse na zakończenie całej procedury z sukcesem. Warto skorzystać z takiego profesjonalnego wsparcia.


11

Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego jest kluczowym krokiem dla firm, które pragną chronić swoją markę. Należy jednak mieć świadomość, że nie każdy znak można w ten sposób zabezpieczyć. Istnieją pewne ograniczenia, takie jak zdolność odróżniająca, zakaz oznaczeń niedystynktywnych, opisowych, potocznych oraz sprzecznych z porządkiem publicznym i dobrymi obyczajami. Dlatego przed przystąpieniem do rejestracji warto skorzystać z analizy prawnej marki, co zapewni prawidłową i skuteczną ochronę znaku towarowego.
Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny, dlatego ważne jest uzyskanie indywidualnej porady prawnej w celu dostosowania znaku towarowego do rejestracji. Rzecznik patentowy pomoże Ci zrozumieć wymogi prawne i wybrać najlepszą strategię, zapewniającą skuteczną ochronę Twojej marki.


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 29.06.2023

Komentarze