Najnowsze porady

Jak dostać prawomocny wyrok?

Sąd po rozprawie wysyła wyrok do zainteresowanych, jednak nie zawsze jest to wyrok prawomocny a taki może być nam potrzebny do załatwienia wielu spraw urzędowych. Jak więc dostać prawomocny wyrok?

Jak napisać umowę przedwstępną?

Ten typ umowy stosowany jest, gdy chcemy sprzedać bądź kupić nieruchomość. Nie wywołuje ona skutków związanych z dokonaniem kupna/sprzedaży, ale stwarza obowiązek dokonania takiej czynności w przyszłości....

Jak napisać pozew o zachowek?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o zachowek.

Jak napisać pozew o obniżenie alimentów?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o obniżenie alimentów.

Jak napisać pozew o wydanie rzeczy?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o wydanie rzeczy.

Jak napisać pozew o eksmisję?

Poniższy opis przedstawia, co powinien zawierać pozew o eksmisję.