Najnowsze porady

Jak napisać zażalenie w postępowaniu administracyjnym?

Postanowienia w postępowaniu administracyjnym dotyczą kwestii tzw. indcydentalnych (wpadkowych) i zasadniczo nie rozstrzygają spraw administracyjnych. Dotyczą jednak spraw często bardzo ważnych dla...

Jak wnieść odwołanie w postępowaniu administracyjnym?

Często decyzja wydana w pierwszej instancji nie zadowala nas. Możemy wnieść w bardzo prosty sposób odwołanie i często uzyskać o wiele korzystniejszą decyzję ostateczną.

Jak znaleźć aktualne ustawy?

Chciałbym krótko poinformować w jaki sposób znaleźć darmowe, aktualne teksty jednolite ustaw

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej - nieruchomości?

Jeżeli chcemy kupić dom lub mieszkanie i szukamy atrakcyjnej oferty cenowej, warto przyjrzeć się aktualnym licytacjom komorniczym. Jest to szansa, by zakupić nieruchomość poniżej ceny rynkowej. Aby...

Jak dostać prawomocny wyrok?

Sąd po rozprawie wysyła wyrok do zainteresowanych, jednak nie zawsze jest to wyrok prawomocny a taki może być nam potrzebny do załatwienia wielu spraw urzędowych. Jak więc dostać prawomocny wyrok?

Jak napisać umowę przedwstępną?

Ten typ umowy stosowany jest, gdy chcemy sprzedać bądź kupić nieruchomość. Nie wywołuje ona skutków związanych z dokonaniem kupna/sprzedaży, ale stwarza obowiązek dokonania takiej czynności w przyszłości....