Najnowsze porady

Jak uzyskać zwolnienie w pracy w związku ze sprawami rodzinnymi ?

Wielu pracowników nie do końca zna swoje prawa. Ciężko jest się orientować we wszystkich przepisach, gdyż jest ich naprawdę sporo. W poniższych poradach znajdziesz informację na temat tego w jakich...

Jak i kiedy możemy zwrócić towar zakupiony na odległość?

Dokonując zakupu przez Internet bądź za pośrednictwem innych środków przekazów takich jak katalog, telefon, telewizja, ale także radio, wizjofon, telefaks musimy pamiętać o podstawowych prawach i obowiązkach...

Jak uzyskać zadośćuczynienie za śmierć członka rodziny na skutek wypadku drogowego ?

Od 3 sierpnia 2008 r. ustawodawca polski wprowadził do polskiego prawa możliwość przyznania najbliższym członkom rodziny zmarłego stosownego zadośćuczynienia z tytułu doznanej przez nich krzywdy. Praktyczne...

Jak ubiegać się o zasiłek chorobowy z ZUS po ustaniu zatrudnienia?

Jeżeli zachorowanie nastąpiło w ciągu 14-stu dni od rozwiązania umowy o pracę a choroba trwa nie krócej niż 30 dni, nie posiadasz innych dochodów możesz ubiegać się o zasiłek chorobowy wypłacany przez...

Jak rozmawiać z policjantem ? – dowodzik proszę

Czy policjant może nas wylegitymować zawsze i w każdej sytuacji? Formalnie – nie, ale w życiu, jak to w życiu – teoria od praktyki znacznie się różni. Pamiętajmy o jednym - aby funkcjonariusz mógł...

Jak rozmawiać z policjantem ? – kontrola drogowa

Większość kierowców, przynajmniej raz miała do czynienia z kontrolą drogową. Nie wszyscy jednak potrafimy się w takiej sytuacji zachować. Zdarzają się na drodze okoliczności nadzwyczajne – pościg za...