Najnowsze porady

Jak długo trwa okres wypowiedzenia w przypadku umowy o pracę na czas określony i nieokreślony?

Wypowiedzenie to wprowadzony przez ustawodawcę czas ochrony pracownika przed nagłymi decyzjami pracodawcy. Wypowiedzieć można każdą umowę (uwaga: umowy na czas określony), co istotne - przyczyna wypowiedzenia...

Jak wyglądają prawa i obowiązki pracownika w przypadku umowy zlecenia/umowy o dzieło?

Umowa zlecenie i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi, które regulowane są przepisami Kodeksu cywilnego.

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa o pracę na czas określony i nieokreślony?

Treść umowy o pracę uregulowana jest przepisami Kodeksu pracy. Oczywiście kodeks określa pewne minimum, które strony umowy mogą rozszerzyć. Pamiętać należy, iż w przypadku wprowadzenia postanowień mniej...

Jak wygląda obowiązek meldunkowy w przypadku wynajmu mieszkania?

Wynajmując mieszkanie i mając zamiar pobytu w nim przez okres dłuższy niż trzy doby, mamy ustawowy obowiązek zameldowania się, co wprost wynika z art. 10 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych:...

Jak ustrzec się przed oskarżeniami o zniszczenie mieszkania?

Przede wszystkim pamiętajmy o dobrze sporządzonej umowie najmu (co powinna zawierać - w osobnej poradzie). Jeżeli mamy możliwość wpłynięcia na treść umowy - dokładnie uregulujmy przypadki, w których...

Jak powinna wyglądać prawidłowo sporządzona umowa najmu studenckiego mieszkania?

Powinniśmy mieć świadomość, iż umowa najmu uregulowana jest bezpośrednio w przepisach Kodeksu cywilnego. Oznacza to, że w przypadku kiedy w umowie pewnych kwestii nie uregulujemy, odmiennie zastosowanie...