Zaświadczenie o niekaralności do pracy - dowiedz się gdzie i jak je uzyskać

Starasz się o pracę, pamiętaj, aby zdobyć zaświadczenie o niekaralności w swoich dokumentach aplikacyjnych do pracy. Obecnie wiele stanowisk pracy przewiduje, że w razie zatrudnienia będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie o swojej niekaralności. Dlatego idąc na rozmowę kwalifikacyjną bądź przygotowany na to, że przyszły pracodawca zechce od Ciebie zaświadczenia o niekaralności. Jak i gdzie je zdobyć, dowiesz się w poniższej poradzie.

1

Kto może żądać dokumentu?

To prawo jest takie samo dla wszystkich, czyli przysługuje każdemu obywatelowi według art. 7 ustawy z 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2008 r. nr 50, poz. 292 z późn. zm.). Przede wszystkim prawo przysługuje sądom, policji, prokuraturze oraz innym podmiotom wynikającym z art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym. Oznacza to, że Twój przyszły pracodawca ma pełne prawo wymagać od Ciebie zaświadczenia o niekaralności na stanowisko, o które się ubiegasz.


2

Gdzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

KRK, czyli Krajowy Rejestr Karny, to ogromna baza danych osobowych i zawartych w nim informacji o osobach fizycznych oraz podmiotach zbiorowych, które są prawomocnie skazane za przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe, skazane na tymczasowy areszt. Zostali skazani za wykroczenia łącznie z karą aresztu. Za pośrednictwem biura informacyjnego KRK składasz zapytanie na temat osoby lub podmiocie. Koszt, to opłaty skarbowe w wysokości dla osoby fizycznej 50 zł, dla podmiotu gospodarczego 100 zł. Możesz też dać pełnomocnictwo innej osobie, która odbierze dokument, ale musi być także opatrzone to opłatą skarbową w wysokości 17 zł. Często działają punkty informacyjne przy sądach rejonowych i okręgowych i w nich też możesz starać się o wydanie zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie o niekaralności ma ważność przez sześć miesięcy od momentu daty wystawienia takiego dokumentu. Odbiór zaświadczenia zwykle trwa maksymalnie do trzech tygodni, jeżeli dokument zostanie dostarczony drogą pocztową. Natomiast krócej, gdy wniosek zostanie złożony osobiście w biurze informacyjnym KRK.


3

Kiedy następuje przedawnienie kar?

Kiedy następuje przedawnienie kar? Zaświadczenie o niekaralności dla osoby fizycznej.

Zatarcie kary grzywny z mocy prawa upływa po pięciu latach lub może być skrócone na wniosek skazanego do lat trzech. Natomiast w przypadku kary pozbawienia wolności to jej zatarcie upływa po dziesięciu latach. Również możesz wnioskować o skrócenie tego terminu, jednak dopiero po pięciu latach pod warunkiem, że skazany przestrzegał prawa a kara pozbawienia wolności była nie wyższa niż trzy lata. Wszystkie informacje dotyczące osoby skazanej zostają usunięte z KRK w przypadku terminów wnioskowanych o skrócenie zatarcia grzywny lub kary pozbawienia wolności po dostarczeniu przez sąd. W innym przypadku dane zostają usunięte z mocy prawa.


4

Jakie informacje są zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym?

Jakie informacje są zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym? Zaświadczenie o niekaralności podmiotu gospodarczego.

Przede wszystkim są to dane identyfikacyjne osoby fizycznej (imię i nazwisko, PESEL, dane adresowe, imiona i nazwiska rodziców w tym rodowe nazwisko matki, miejsce i data urodzenia, jakie posiada obywatelstwo, kategorię przestępstwa lub kary pozbawienia wolności, data i sygnatura akt tego orzeczenia, zastosowane środki zapobiegawcze). W przypadku podmiotu zbiorowego, to dane firmy, oznaczenia i sygnatury prowadzonej sprawy, uprawomocniony wyrok, kary pieniężne oraz kwalifikacja prawna czynu lub przestępstwa.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 23.11.2013

Komentarze