Jak zostać policjantem?

Myślałeś kiedyś o pracy w policji czy w jednostkach specjalnych? Sprawdź, jak wygląda cały proces rekrutacji, abyś mógł się odpowiednio przygotować.

1

Wymogi
Aby pracować w policji, kandydat musi spełniać następujące wymogi:
- jest obywatelem Polski;
- nie był karany sądownie oraz nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
- posiada pełnię praw obywatelskich;
- ma wykształcenie minimum średnie (jednakże są odstępstwa i przyjęte mogą zostać osoby z wykształceniem niższym
- posiada zdolności psychofizyczne.


2

Wymagane dokumenty
- wypełniony kwestionariusz osobowy do służby w policji;
- podanie o przyjęcie do służby w policji;
- własnoręcznie napisany życiorys (w formie opowiadania, nie CV
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały trzeba mieć ze sobą
- należy mieć przy sobie dowód i książeczkę wojskową.


3

Test z ogólnej wiedzy
Z 420 pytań wybieranych jest 40, w każdym pytaniu prawidłowa jest tylko jedna odpowiedź. Materiał obejmuje wiedzę z zakresu: administracji publicznej, funkcjonowania policji oraz bezpieczeństwa publicznego.


4

Test sprawności fizycznej
Test ten polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie (obecnie poniżej 1min 45 s).


5

MULTISELECT
W tym teście wybierane są 292 pytania. Test ten składa się z wielu różnych części, np. historyjka kryminalna, zadania na spostrzegawczość, zadania na refleks czy matematyczne.


6

Rozmowa z psychologiem
Jest to ogólna rozmowa o dotychczasowym życiu i zajęciach kandydata.


7

Wywiad zorganizowany
Jest to trwająca ok. 30 min rozmowa z komisją.


8

Po przejściu tych wszystkich etapów pozostaje nam tylko czekać na decyzję.


9

Uwagi i spostrzeżenia

  • Więcej na: www.policja.pl


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.07.2010

Komentarze

Wszystko ok, ale nie jest łatwo po mimo wszystko zostać policjantem:)

Ostatnio zmieniony: 2013-02-24 19:43:28

ok

Ostatnio zmieniony: 2013-01-20 14:57:04