Jak zostać instruktorem nauki jazdy?

Ostatnimi czasy bardzo popularną formą dodatkowej pracy jest bycie instruktorem nauki jazdy. Możliwość elastycznego ułożenia godzin pracy jest niewątpliwie dużą zaletą tego typu pracy. Co trzeba zatem zrobić, by zostać instruktorem nauki jazdy?

1

Spełnienie wymagań formalny. Należą do nich:
- posiadanie uprawnień do kierowanie pojazdem przez okres co najmniej 3 lat,
- wykształcenie średnie,
- orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do tego typu pracy,
- niekaralność wyrokiem sądu lub orzeczeń kolegium do spraw wykroczeń za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.


2

Zapisując się na kurs możemy wybierać pomiędzy dowiem ofertami:
- Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego
- i szkół nauki jazdy
Cena za kurs waha się w granicach do 1800-2500 zł.


3

Odbycie szkolenia

Szkolenie składa się z kilku modułów i obejmuje cześć teoretyczną i praktyczną:
a) Cześć teoretyczna to wykłady z przedmiotów:
- psychologii w wymiarze 10 h
- metodyki nauczania 50 h,
- przepisów ruchu drogowego 30 h,
- techniki kierowania 18 h,
- bezpieczeństwa ruchu drogowego 10 h,
- zasad prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców 6 h.

b) Cześć praktyczna składa się z 84 godzin. Obejmuje ona szkolenie praktyczne i teoretyczne, gdzie w większości czasu przyglądamy się pracy innych instruktorów. Kilka zajęć (na sali wykładowej i w pojeździe nauki jazdy) musimy jednak przeprowadzić samodzielnie pod bacznym okiem instruktora prowadzącego.

c) Koniec szkolenia
W sumie daje to nam ponad 200 godzin szkolenia, po którym musimy przystąpić do egzaminu wewnętrznego. Całość trwa długo i czasami przekracza nawet trzy miesiące. Dopiero gdy już zdamy egzamin wewnętrzny, otrzymujemy zaświadczenie o ukończonym szkoleniu. Z dokumentem tym udajemy się do WORDu, gdzie możemy dowiedzieć się o planowanych terminach egzaminów oraz złożyć dokumenty.


4

Egzamin państwowy

Na egzamin czeka się do miesiąca czasu, w zależności od województwa i zainteresowania chętnych. Egzamin swoją formą nieco różni się w każdym z województwa. Nie ma jednak dostępnej bazy pytań i zagadnieniem.

Zazwyczaj składa się on z trzech etapów:
- testy: ze znajomości prawa o ruchu drogowym, psychologii, metodyki nauczania oraz znajomości ustawy o szkoleniu i egzaminowaniu,
- prezentacje temat: na którą składa się przeprowadzenie pokazowego wykładu na wylosowany temat,
- cześć praktyczna: odbywa się na placu manewrowym i polega na wykonaniu standardowych zadań, tak jak to jest w przypadku osób po raz pierwszy zdobywających uprawnienia. To zadanie składa się z: omówienia czynności kontrolno-obsługowych tych mechanizmów i urządzeń pojazdu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy; przygotowania do jazdy; jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu; ruszenie ze wzniesienia; dodatkowo parkowanie między pachołkami.


5

Jeżeli z egzaminu uzyskaliśmy wynik pozytywny, to po dwóch tygodniach możemy odebrać uprawnienia w naszym starostwie. Pozostaje nam jeszcze wyrobienie pieczątki i szukanie pracodawcy.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Potrzebny spokój i opanowanie

  • Kurs trwa trzy miesiące

  • Warto sprawdzić, czy na rynku jest zapotrzebowanie na tego typu pracę


Przeczytaj teraz:

Galeria

zdjęcie
zdjęcie

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 18.08.2010

Komentarze

Witam ,troszkę więcej informacji znajdziecie tu http://nuclearts.pl./planowanie-kariery/jak-zostac-instruktorem-nauki-jazdy-czym-sie-zajmuje-instruktor-nauki-jazdy/ .
Pozdrawiam

Ostatnio zmieniony: 2013-01-28 12:44:47

Nasuwa się pytanie, czy taki instruktor, dopiero, co po kursie jest wstanie przygotować do egzaminu na prawo jazdy młodego człowieka? Ważne informacje zawiera porada. Pozdrawiam.

Ostatnio zmieniony: 2011-03-04 21:36:06