Jak założyć firmę w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (cz.I)?

Założenie własnej firmy to poważna decyzja. Nierzadko wiąże się ona z podjęciem dużego ryzyka. Jej zarejestrowanie wymaga cierpliwości, co oznacza wędrówkę po urzędach w celu załatwienia odpowiednich formalności oraz pobieranie opłat za rejestrację oraz każdy wydany dokument. Jednak sukcesy portali Nasza-klasa czy Allegro zachęcają młodych ludzi do podejmowania inicjatyw na własną rękę.

  • http://inkubatory.pl/
1

Naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzą Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Małym kosztem umożliwiają one rozpoczęcie działalności, spróbowania sił na rynku pracy i promocję swojego produktu. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największa sieć akademickich inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne. Zbudowanie takiej sieci to praca kilkudziesięciu osób podążających za jasnym przesłaniem i ideą – „zmieniać przedsiębiorcze oblicze naszego kraju, dać szansę młodym oraz kreować przedsiębiorczość jako narodową cechę Polaków”. AIP zostały odznaczone przez ministra gospodarki za najlepszą inicjatywę promującą przedsiębiorczość w Polsce.


2

Współpraca z AIP umożliwia każdej młodej osobie do 30. roku życia założenie firmy najniższym kosztem, najszybciej i najłatwiej w Polsce, przy minimalnym ryzyku. Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, dużego kapitału i znajomości zagadnień z dziedziny biznesu. Wystarczy dobry pomysł. AIP oferuje szereg atrakcyjnych profitów, aby firma funkcjonująca w ramach AIP mogła się dynamicznie rozwijać.


3

Misją AIP jest budowanie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W tym celu na najlepszych uczelniach w całej Polsce stworzono inkubatory, oferujące pakiet innowacyjnych usług: od rozliczania księgowego i finansowego każdej firmy, poprzez sporządzanie umów, aż do udzielania porad prawnych.


4

Inkubatory Przedsiębiorczości ułatwiają młodym osobom start w biznesie poprzez innowacyjny na skalę europejską sposób na prowadzenie firmy na zasadzie pionu AIP (w programie preinkubacji), bez konieczności zakładania własnej działalności gospodarczej, co ogranicza koszty, biurokrację oraz ryzyko młodych przedsiębiorców i pozwala im skoncentrować się na rozwijaniu swojego biznesowego przedsięwzięcia.


5

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości posiadają 32 oddziały działające na uczelniach wyższych w całej Polsce. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości w Białymstoku został on utworzony 13 października 2005 roku przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, oraz 16 maja 2007 przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Młody przedsiębiorca nie musi mieć lokalu, dużego kapitału i znajomości zagadnień z dziedziny biznesu - wystarczy dobry pomysł


Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 17.09.2010

Komentarze

ciekawe

Ostatnio zmieniony: 2013-03-07 19:20:32

ale najtrudniejszy właśnie ten pomysł

Ostatnio zmieniony: 2011-08-12 11:37:12