Jak wyglądają elastyczne formy zatrudnienia - cz.V?

Większość z nas nie do końca kojarzy różnicę pomiędzy danymi formami elastycznego zatrudnienia. Oto niektóre z nich - c.d.:

1

Wolontariat – ma uregulowany status w przepisach prawa pracy. Wolontariuszem może być każda osoba pełnoletnia, a za zgodą opiekuna i osoba niepełnoletnia. Wolontariat nie jest formą pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym.


2

Outsourcing – to przekazanie określonego zakresu prac poza firmę macierzystą, np. sprzątania, prowadzenia archiwum.


3

Job-sharing (dzielenie pracy) – polega na dzieleniu jednego stanowiska pracy między kilku wykonawców otrzymujących proporcjonalne wynagrodzenie do wykonywanego przez siebie zadania.


4

Work-sharing – forma pracy o zredukowanym dobrowolnie przez pracowników czasie pracy w celu utrzymania zatrudnienia.


5

Telepraca – forma zatrudnienia powstała wskutek rozwoju technik telekomunikacyjnych i informatycznych. Można ją wykonywać w dowolnej odległości do firmy, z dużą samodzielnością i elastycznością czasową.


6

Uwagi i spostrzeżenia

  • Wolontariat nie jest formą pracy, tylko stosunkiem cywilnoprawnym.


Przeczytaj teraz:

Dodaj komentarz

  1. Zaloguj się:
  1. 08.10.2010

Komentarze